Indlæg billede

Med denne status kan du indkopiere et tidligere scannet billede (en billedformular), som er gemt i maskinens hukommelse, i outputtet.
VIGTIGT
Denne status kan benyttes til print af en fil, der er gemt i en mailboks.
BEMÆRK!
For at kunne bruge statussen Indlæg billede skal billedformularen forinden være lagret i maskinen. (Se "Registrering af formularer til statussen Indlæg billede.")

1.
Tryk på → [Se gemte filer] → [Mailboks].
2.
Vælg den ønskede mailboks → vælg den ønskede fil → tryk på [Print].
3.
Tryk på [Skift printindstillinger].
4.
Tryk på [Samkopiér billede] → [Tilvalg].
5.
Tryk på [Inds] for den side, du ønsker at indkopiere.
VIGTIGT
<Bagside> kan kun vælges for et 2-sidet print.
Vil du angive samme indstillinger som <Forside> for <Bagside>, skal du trykke på [Samme som Forside].
6.
Vælg den billedformular, der skal indtones oven på originalen → tryk på [OK].
Vil du printe og kontrollere en gemt billedformular, skal du trykke på [Kontrollér print] → vælg papirformatet → tryk på [Start print].
Billedformularer, der er lagret i RGB-farveformat, er angivet med et -ikon. Billedformularer, der er lagret i CMYK-farveformat, er angivet med et -ikon. (Farvebilledformularer er angivet med et farveikon).
Vil du kontrollere de detaljerede informationer for den valgte billedformular, skal du trykke på [Detaljer].
7.
Vælg den ønskede formularopsætning.
Hvis du vælger [Transparent], skal du trykke på [-] eller [+] for at justere halvtonetætheden.
8.
Tryk på [Skift] for <Vælg farve> → vælg [Auto (Farve/Sort/hvid)], [Sort/hvid] eller [Enkeltfarve] → tryk på [OK].
BEMÆRK!
Hvis farveformatet for den valgte billedformular er CMYK, kan du kun vælge [Auto (Farve/Sort/hvid)].
Hvis du vælger [Enkeltfarve], skal du vælge en farve → tryk på [OK].
9.
Tryk på [Luk] → [OK].

VIGTIGT
Afviger billedformularens format fra originalen, fungerer denne status måske ikke korrekt. Benyt samme format til billedformular og original med denne status.
Printydelsen er muligvis ikke optimal, afhængig af indholdet i fil og billedformular.
Tætheden i billeder af CMYK-format til Indlæg billede kan blive lysere, når du printer i tilstanden Indlæg billede.
Moiré-effekten (bølgende skærmforvrængninger) kan ses, alt afhængigt af indholdet i filen og billedformularen.
BEMÆRK!
Du kan gemme op til 100 billedformularer. Antallet varierer dog, afhængigt af harddiskens kapacitet.
Tilstanden Samkopiér billede kan ikke anvendes med filer inklusive billeder, der har opløsninger på mindre end 600 x 600 dpi.
Andre printstatusser end statussen Flyt kan kun anvendes til printede billeder.
Statussen Samkopiér billede kan ikke anvendes, hvis opløsningen i billedformular og fil er forskellige.
Du kan ikke vælge billedformularer med forskellige opløsninger til for- og bagside.
Lav et prøveprint, og kontrollér. Det virkelige print kan være en anelse anderledes end prøveprintet.
52SK-184