Registrering af formularer til statussen Indlæg billede

Du kan registrere billedformularer og indkopiere dem på output ved hjælp af Indlæg billede i funktionerne Kopi og Se gemte filer. For flere informationer om Indlæg billede skal du se "Indlæg billede" eller "Indlæg billede."
Denne status kan indstilles, når Duplex Color Image Reader Unit-M er monteret. (Se "Duplex Color Image Reader Unit-M.")
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Fælles] → [Printindstillinger].
3.
Tryk på [Registrér] → [Registrér formular].
4.
Vælg formatet for originalen, der indeholder billedformularen → tryk på [Næste].
BEMÆRK!
For at vælge et papirformat i tommer, skal du trykke på [Tommeformat].
5.
Angiv de ønskede scanningsindstillinger.
Hvis du ønsker at ændre farvestatussen, skal du trykke på [Vælg farve]. (Se "Skift af farvestatussen" i "Kopi" eller "Ændring af farvestatusser" i "Scan og gem".)
Hvis du ønsker at ændre zoomforholdet, skal du trykke på [Kopiforhold]. (Se "Ændring af zoomforholdet" i "Kopi" eller "Ændring af grundlæggende kopiforhold" i "Scan og gem".)
Hvis du vil justere baggrundens tæthed: Tryk på [Baggrundstæthed]. (Se "Justering af baggrundstætheden" i "Kopi" eller "Justering af baggrundstætheden" i "Scan og gem".)
Hvis du vil indstille statussen Negativ/Positiv, skal du trykke på [Negativ/Positiv]. (Se "Invertering af originalbilleder (Negativ/Positiv)" i "Kopi" eller "Invertering af originalbilleder (Negativ/Positiv)" i "Scan og gem".)
Hvis du vil knytte et navn til billedformularen, skal du trykke på [Formularnavn].
6.
Anbring den original, der indeholder billedformularen på glaspladen → tryk på .
Sådan tjekkes detaljer for en billedformular:
Vælg den ønskede billedformular → tryk på [Detaljer].
For at kontrollere billeder gemt som formularer: Tryk på [Kontrollér print] → vælg papirformatet → tryk på [Start print].
Kontrollér de detaljerede informationer → tryk på [OK].
Hvis du vil ændre navnet på billedformularen, skal du trykke på [Omdøb formular].
Sådan slettes en billedformular:
Vælg den billedformular, du vil slette → tryk på [Slet].
Tryk på [Ja].

VIGTIGT
Du kan gemme op til 100 billedformularer. Antallet varierer dog, afhængigt af harddiskens kapacitet.
Sørg for at anbringe den original, der indeholder billedformularen, på glaspladen. Det er ikke muligt at scanne en billedformular med fremføreren.
BEMÆRK!
Billedformularer kan også fra en computer registreres i maskinen.
Hvis der ikke indtastes et navn til billedformularen, anvendes datoen og klokkeslættet.
For instruktioner om at indtaste tegn kan du se "Indtastning af tegn i touchpanelet."
52SK-08Y