Sådan indlæses downloadet firmware

Du kan indlæse downloadet firmware i maskinen.
VIGTIGT
For at udføre denne fremgangsmåde skal du logge på maskinen som administrator. (Se "Logging In to the Machine as an Administrator.")
BEMÆRK!
Hvis indlæsning Indstillinger for levering er sat til [Auto], er dette trin ikke nødvendigt.
Firmwaren, der er downloadet med Planlagt opdatering, kan også anvendes.

Brug af touchpanelet

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Administrationsindstillinger] → [Licens/andet] → [Registrér/Opdatér software].
3.
Tryk på [Apply Firmware] → [Update Firmware].
4.
Tryk på [Yes].
Når indlæsningen er fuldført, startes maskinen automatisk igen.

Brug af Remote UI

1.
På Remote UI's startside: Klik på [Settings/Registration] → [License/Other] → [Register/Update Software].
2.
Klik på [Leveret opdatering] → [Anvend firmware].
3.
Klik på [Ja].
Når indlæsningen er fuldført, startes maskinen automatisk igen.
52SK-027