Ilægning af kuverter i Stack Bypass-C

Hvis du vil lægge kuverter i Stack Bypass-C, skal du følge proceduren, der er beskrevet herunder, for at forhindre, at kuverterne bliver krøllede.
For informationer om at bruge Stack Bypass-C, se "Ilægning af papir i Stack Bypass-C."
1.
Læg kuverterne i Stack Bypass-C.
Tjek, at papirstakken ikke overstiger påfyldningsmærket ().
BEMÆRK!
Hvis du har lagt papiret i Stack Bypass-C, vil der blive printet på den side, der vender opad.
For informationer om tilgængeligt papir kan du se "Anvendelige papirtyper."
Hvis papiret er krøllet, når du bruger Stack Bypass-C, kan der forekomme papirstop. Du skal derfor fjerne krølningen som vist på tegningen, inden du lægger papiret i Stack Bypass-C.
For at kopiere eller printe på bagsiden af fortrykt papir skal du fjerne krølningen og derefter lægge det fortrykte papir med forsiden opad i Stack Bypass-C. For at kopiere eller printe på bagsiden af fortrykt papir med samme retning som det fortrykte papir skal du indstille papiret som vist i illustrationen herunder.
*1 Fremføringsretning
*2 Outputretning
Tag fem kuverter og løsn kuverterne som vist og læg dem i en stak.
Gentag dette fem gange for hver stak à fem kuverter.
VIGTIGT
Hvis kuverter ikke justeres jævnt, inden de lægges i, kan der opstå et problem med papirleveringen, eller der kan opstå papirstop. Fjern alt krøl og alle bøjninger, inden du lægger kuverter i.
Anbring kuverterne på en ren og jævn overflade og glat kuverterne ud i pilenes retning for at fjerne eventuelle ujævnheder.
Gentag dette fem gange for hver stak à fem kuverter.
BEMÆRK!
Det anbefales, at du anvender noget hårdt, som f.eks. en lineal eller en blyant, til at fjerne krøl.
Hold kuverternes fire hjørner forsvarligt nede, så de er lukkede, eller så delen med lim forbliver flad.
* Flap
VIGTIGT
Hvis du anvender kuverter, hvor der er lim på flapperne, kan limen smelte pga. fikseringsenhedens varme og tryk.
Sørg specielt for at fjerne krølning i den retning, som kuverterne fremføres i.
VIGTIGT
Undgå at printe på bagsiden af kuverterne (hvor der er en flap).
Hvis kuverterne bliver fyldt med luft, skal du flade dem ud med hånden, før du lægger dem i Stack Bypass-C.
* Flap
Ilæg kuverterne i den retning, der er vist i illustrationen.
Hvis du anvender Nagagata 3 eller Kakugata 2:
* Fremføringsretning
Hvis du anvender No. 10(COM10), Monarch, DL, ISO-C5 eller Yougatanaga 3:
* Fremføringsretning
VIGTIGT
Stack Bypass-C kan rumme ti kuverter ad gangen.
Hvis kuverterne ikke passerer gennem maskinen korrekt, selv om du har fulgt alle fremgangsmåderne, skal du gentage fremgangsmåderne for hver kuvert.
Fold flappen, inden du lægger kuverten i Stack Bypass-C, som vist i illustrationen.
BEMÆRK!
Hvis kuverterne bliver bøjet, også selvom du ilægger dem som vist på ovenstående illustrationer, skal du dreje kuverterne 180 grader og ilægge dem som vist på illustrationen herunder.
Nagagata 3 eller Kakugata 2
No. 10(COM10), Monarch, DL, ISO-C5 eller Yougatanaga 3
* Fremføringsretning
Hvis du printer på kuverterne, så indstil på printerdriverens skærmbillede rotering af papirretningen 180 grader. Se onlinehjælpen for flere oplysninger. (Se "Help for Printer Drivers.")
Hvis du kopierer på kuverterne, så drej originalen 180 grader, inden du anbringer den.
2.
Angiv papirformatet.
Hvis det viste papirformat er det samme, som det du indstillede i Stack Bypass-C, skal du fortsætte til trin 5.
Hvis det viste papirformat er anderledes end det ilagte papirformat, skal du justere papirstyrene igen. Hvis det anderledes papirformat stadig vises, skal du følge fremgangsmåden herunder for at vælge det korrekte papirformat.
VIGTIGT
Indstil kuvertformatet til samme format som kuverterne, der er lagt i Stack Bypass-C.
BEMÆRK!
Hvis der på skærmen vises en meddelelse, der beder dig om at justere papirstyrene, skal du justere deres bredde → angiv papirstørrelsen → tryk på [OK].
Hvis der på skærmen vises en meddelelse, der beder dig om at justere papirstyrene eller kontrollere [Standardindst. for Universalbakke] i Indstillinger/Registrering, skal du justere bredden på papirstyrene, så de passer til det papirformat, der er gemt i [Standardindst. for Universalbakke], elle indstille [Standardindst. for Universalbakke] til 'Fra' i [Præferencer] (Indstillinger/Registrering). (Se "Registrering af standarder for universalbakke.")
3.
Tryk på [Kuvert].
4.
Vælg kuverttypen → tryk på [OK].
VIGTIGT
Hvis kuverterne ikke er ilagt korrekt, vil der opstå papirstop.
5.
Tryk på [OK].
Hvis du laver en fejl, når du specificerer indstillinger for papir lagt i Stack Bypass-C, skal du fjerne papiret fra bakken, lægge papiret tilbage i bakken og derefter angive indstillingerne igen.

VIGTIGT
Hvis du printer på kuverter, bør du højst have 10 kuverter i udbakken. Du skal altid tømme udbakken, så snart der er 10 kuverter.
BEMÆRK!
Kuverter kan blive krøllede, når de printes.
52SK-01E