Registrering af standarder for universalbakke

Denne indstilling er praktisk, hvis du altid ilægger samme papirformat og -type i Stack Bypass-C, Stack Bypass Alignment Tray-D og Long Sheet Tray-B ved på forhånd at registrere standardpapirformatet og -typen for bakken.
Denne status kan indstilles, når Stack Bypass-C, Stack Bypass Alignment Tray-D og Long Sheet Tray-B er monteret. (Se "Stack Bypass-C.")
VIGTIGT
Kontrollér om du har indstillet papirtypen korrekt. Hvis papirtypen ikke er korrekt valgt kan det have en indvirkning på kvaliteten. Derudover kan fikseringsenheden blive snavset, og der vil måske blive brug for et serviceeftersyn. Der kan også opstå papirstop.

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Standardindst. for Universalbakke].
3.
Tryk på [Registrér] → [Til].
Hvis du ikke ønsker at registrere indstillingerne, skal du trykke på [Fra] → fortsæt til punkt 6.
4.
Vælg det ønskede papirformat.
Hvis du vil vælge et standardpapirformat:
Hvis du vil vælge et brugerdefineret papirformat:
Hvis du vil vælge en kuverttype:
Hvis du vil vælge et standardpapirformat:
Vælg et papirformat fra <A/B-format> → tryk på [Næste].
BEMÆRK!
For at vælge et papirformat i tommer, skal du trykke på [Tommeformat].
Hvis du vil vælge et brugerdefineret papirformat:
Tryk på [Brugerdef. format].
Tryk på [X] og [Y] → indtast værdierne → tryk på [OK].
Du kan også trykke på en formattast ([S1] til [S5]), der indeholder en lagret papirformatindstilling i stedet for at indtaste værdier.
Tryk på [Næste].
Hvis du vil vælge en kuverttype:
Tryk på [Kuvert] → vælg kuverttypen → tryk på [OK].
VIGTIGT
Hvis kuverterne ikke er ilagt korrekt, vil der opstå papirstop.
Tryk på [Næste].
5.
Vælg den ønskede papirtype → tryk på [OK].
BEMÆRK!
[Transparent] kan kun vælges, hvis du vælger [A4] som papirformatet.
For flere informationer om papirtyper kan du se "Anvendelige papirtyper."
Du kan registrere papirtyper, som ikke vises på listen med detaljerede indstillinger i <Papirindstillinger: Papirtype>. For instruktioner om at registrere papirtyper: Se "Gem brugerdefinerede papirtyper."
6.
Tryk på [OK].

BEMÆRK!
For at bruge Stack Bypass-C som en papirkilde til [Kopi], [Se gemte filer], [Modtag] eller [Andet], skal du indstille Stack Bypass-C, så den er tilgængelig for Automatisk papirskuffevalg. (Se "Aktivering af automatisk papirskuffevalg.")
52SK-05Y