KOM.LOGRAPPORT FOR ENHEDSINFO

Du kan vælge at printe kommunikationsloggen for enhedsinformation manuelt eller automatisk.
Sende-, modtage- og adgangslogger kan også printes separat.
Du kan også vælge enten at printe kommunikationslograpporten for enhedsinformation, når antallet af sende- og modtagejob har nået 100, eller vælge at printe loggen på et bestemt tidspunkt.
De elementer, der printes for rapporten og en beskrivelse af hvert element, er vist herunder.

STARTTID

Printer dato og klokkeslæt (24-timers ur) for start af levering/modtagelse af enhedsinformation. (En stjerne (*) angiver, at der allerede er printet en rapport).

SLUTTID

Printer dato og klokkeslæt (24-timers ur) for gennemført levering/modtagelse af enhedsinformation.

TYPE

Typen af enhedsinformation printes. Informationstyperne er: Leveret, modtaget og tilgået.

TIL/FRA

Printer modtager, hvis enhedsinformation blev leveret.
Printer afsender, hvis enhedsinformation blev modtaget.
Printer den placering, der blev tilgået, hvis der var adgang til enhedsinformationer.

DATAINDHOLD

Printer den enhedsinformation der blev leveret/modtaget.

RESULTAT

Printer "OK" eller "NG" (FEJL).
OK:
Distribution/modtagelse blev udført korrekt.
FEJL:
Distribution/modtagelse mislykkedes. Fejlkoden printes også.
VIGTIGT
Kun en administrator kan printe en kommunikationslograpport for enhedsinformation. (Se "Indstillinger for administrator.")

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Administrationsindstillinger] → [Enhedsadministration] → [Indst. for Distribution af Enhedsinformation].
3.
Tryk på [Kommunikationslog].
For at printe automatisk:
For at printe manuelt:
For at printe automatisk:
Tryk på [Rapportindstillinger] → angiv hver indstilling.
Hvis du ønsker at angive printindstillinger, skal du trykke på [Rapportindstillinger].
<Autoprint (100 transmissioner)>:
Tryk på [Til] for automatisk at printe kommunikationsadministrationsrapporten, når antallet af sende- og modtagejob når 100.
<Angiv printtidspunkt>:
For at printe rapporten på et angivet tidspunkt skal du trykke på [Til] → indtast tiden med - (taltaster).
Indtast alle fire cifre for tidspunktet (inklusive nuller), ved brug af 24-timers systemet.
Eksempler:
7:05 om morgenen
→0705
23:18 om aftenen.
→2318
Hvis du taster forkert ved indtastning af klokkeslæt, tryk på for at slette indtastningen → indtast de fire tal igen.
Hvis antallet af sende- og modtagejob overstiger 100 før det angivne tidspunkt, vil en kommunikationsadministrationsrapport med de seneste 100 afsendelser blive printet.
For at få printet sende- og modtageloggerne separat skal du slå [Separat rapporttype] 'Til'.
BEMÆRK!
Den distribuerede enhedsinformation, modtagelses- og adgangsrapporter printes som separate rapporter.
Tryk på [OK].
For at printe manuelt:
Tryk på [Print liste].
Tryk på [Ja].
4.
Tryk på [OK] → [OK].
52SK-02K