Touchpanelets taster

Dette afsnit beskriver tasterne, der oftest anvendes i touchpanelet.

Ofte anvendte taster

Følgende taster på touchpanelet bruges ofte:
Tryk for at gendanne de tidligere indstillinger og lukke skærmbilledet.
Tryk for at vende tilbage til indstillingen før det aktuelle skærmbillede blev vist, og lukke skærmbilledet.
Tryk for at bekræfte én indstilling og gå videre til det næste skærmbillede til indstilling.
Tryk for at returnere til det forrige skærmbillede.
Anvendes til at lukke det aktuelle skærmbillede.
Tryk for at bekræfte indstillingen og lukke skærmbilledet.

Touchpanelets taster

Hvis du trykker på en tast på touchpanelet, bliver tasten fremhævet, og dens funktioner bliver valgt. Når du vælger en status, bliver tegnene på andre taster muligvis nedtonede. Du kan ikke trykke på taster, der er nedtonet i gråt. Det betyder at du ikke kan vælge disse tilstande i kombination med den aktuelt valgte status.

Taster til indstilling af status

Tasters tilstand
Beskrivelse
Statussen 2-sidet er ikke indstillet og kan vælges.
(Tasten bliver fremhævet)
Statussen 2-sidet er indstillet og kan vælges.
(Tegnene på tasten er gråtonede).
Du kan ikke vælge statussen 2-sidet sammen med den aktuelt valgte status.

Taster der indikerer, om en status er aktiveret eller deaktiveret

Status er deaktiveret
Status er aktiveret
(Markeret)
(Fremhævet)
Taster med en højrevendt trekant () angiver at disse taster indeholder yderligere skærmbilleder til indstilling af deres funktioner. Hvis du trykker på en tast uden en højrevendt trekant (), vil det enten tænde eller slukke for den pågældende status.
Taster der viser yderligere indstillinger
Taster, der tænder/slukker for statusser
Hvis en status er gemt i [Favoritindst.], ændres visningen af disse taster. Kopifunktionen er beskrevet her som et eksempel.
Indstillinger bliver gemt
Ingen indstillinger bliver ikke gemt

Taster der viser en dropdown-liste

Hvis du trykker på en tast med en nedadgående trekant () til højre for navnet, vises en dropdown-liste med andre valgmuligheder.
Før du vælger
Dropdown-liste
Efter du har valgt

Taltaster

Når taltastikonerne bliver vist på skærmbilledet, kan du bruge taltasterne på betjeningspanelet til at indtaste værdier.
Du kan indtaste værdier ved brug af taltasterne i touchpanelet eller betjeningspanelet.
Du kan kun indtaste værdier ved hjælp af taltasterne i betjeningspanelet.

Visning af et hjælpeskærmbillede

Når som helst vises på touchpanelet, kan du få vist en detaljeret forklaring på funktionen og dens indstillinger.
52SK-011