Ændring af Prioritetsindstillinger for finisheroutput

Du kan prioritere produktivitet eller justering af outputpapiret.
Denne status kan indstilles, når Staple Finisher-W PRO, Booklet Finisher-W PRO, Staple Finisher-AC eller Booklet Finisher-AC (Staple Finisher-AC eller Booklet Finisher-AC skal monteres sammen med Finisher Jogger Kit-A) er monteret. (Se "Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU,""Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC/2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A.")
Denne status kan kun indstilles, hvis Tyndt papir 2 bruges, når Staple Finisher-W PRO eller Booklet Finisher-W PRO er monteret.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Justering/Vedligeholdelse] → [Justér bevægelse] → [Prioritetsindst. for finisheroutput (Tyndt)].
3.
Vælg [Prioriteret produktivitet] eller [Justeringsprioritet] → tryk på [OK].
Detaljer for hvert element er vist herunder:
[Prioriteret produktivitet]
Denne status prioriterer produktivitet. De leverede ark er måske ikke justerede.
[Justeringsprioritet]
Eftersom justeringen af de leverede ark har prioritet, bliver produktionshastigheden mindre sammenlignet med statussen [Prioriteret produktivitet].
BEMÆRK!
Papir kan kun sendes til bakke C på en finisher, når Staple Finisher-AC, Booklet Finisher-AC og Finisher Jogger Kit-A er monteret.
Hvis Staple Finisher-W PRO eller Booklet Finisher-W PRO er monteret, er [Justeringsprioritet] kun tilgængelig ved aflevering i bakke B på en finisher.
52SK-0LR