Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU

Staple Finisher-W PRO og Booklet Finisher-W PRO har følgende statusser til finishing: Sætsortér, Gruppe, Forskyd og Hæftning.
Booklet Finisher-W PRO er også udstyret med statussen Ryghæftning.
Hvis Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU er monteret, kan statussen Hulning også benyttes.
FORSIGTIG
Anbring ikke dine fingre eller hænder på finisheren, når den er i brug. Dette kan føre til personskade eller skade på finisheren.
Når du fjerner papir fra finisherens bakke, må du ikke anbringe dine hænder eller fingre på finisherens udbakke. Bakken bevæger sig måske op eller ned, og dine hænder kan komme til at sidde fast.
Stik aldrig hånden ind i den del af bakken, hvor der hæftes (i nærheden af rullerne), når en Finisher er monteret, da det kan medføre personskade.
VIGTIGT
Du må ikke anbringe noget andet end det leverede papir i finisherbakkerne, da de ellers kan blive beskadiget.
Du må ikke anbringe noget under finisherbakken, da det kan beskadige bakkerne.
Benyttes papir lettere end 64 g/m2 til omslag, krølles papiret måske ved ryghæftningen.
Benyttes papir lettere end 64 g/m2 til omslag med Booklet Trimmer-F tilsluttet, giver beskæringen måske ujævne kanter.
Har det papir, du bruger, en smal bredde, risikerer ryghæftningen at give ujævne kanter. Kontrollér i dette tilfælde papirets bredde.
Har det papir, du bruger, en smal bredde, risikerer hæftningen (hjørne/dobbelt) at give ujævne kanter. Kontrollér i dette tilfælde papirets bredde.
Har det papir, du bruger, en smal bredde, når du bruger Booklet Trimmer-F, risikerer ryghæftningen at give ujævne kanter. Kontrollér i dette tilfælde papirets bredde.
Hvis du opretter et ryghæftningshæfte med coated papir eller indsatte ark til omslaget, kan billedet, der er printet på siden efter omslaget, klæbe til bagsiden af omslaget eller bagsiden af de indsatte ark, afhængigt af den type coatede papir, du bruger.
Hvis du opretter et ryghæftningshæfte eller bruger statussen Hæftning (Hjørne/Dobbelt) med coated papir eller indsatte ark til omslaget, kan kopisættene tilsmudse overfladen (tonerstreger) på omslaget, afhængigt af den type coatede papir, du anvender.
Hvis du opretter et ryghæftningshæfte med coated papir til omslaget, kan der opstå revner omkring omslagets foldning, afhængigt af den type coatede papir, du bruger.
Hvis du bruger statussen Hæftning (Hjørne/Dobbelt) til at hæfte flere kopisæt med coated papir til omslaget, kan kopisættenes hæftning tilsmudse overfladen på omslaget på de kopisæt, der allerede er lavet, afhængigt af den type coatede papir, du bruger.
BEMÆRK!
Navnet på hulleenheden kan variere. Det afhænger af den geografiske region.

Dele og deres funktioner

Set udefra
Booklet Finisher-W PRO
Staple Finisher-W PRO
1.
Topdæksel
Åbn dette dæksel for at fjerne fastklemt papir. (Se "Clearing Paper Jams.")
2.
Frontdæksel
Du skal åbne dette dæksel for at udskifte hæftepatronen, udbedre papirstop eller for at udbedre et hæftestop i hæfteenheden eller ryghæfteren. (Se "Maintenance" og "Problem Solving.")
3.
Hæftebakkestyr (kun Booklet Finisher-W PRO)
Ryghæftede print bliver leveret til denne bakke.
4.
Ekstra hæftebakke (kun Booklet Finisher-W PRO)
Træk den ekstra bakke ud, hvis du laver hæfter i stor størrelse.
5.
Udbakke B
Print bliver leveret til denne bakke. Du kan indstille Valg af bakke til at vælge denne bakke til levering af print, når du bruger visse funktioner. (Se "Angivelse af udbakke.")
6.
Udbakke A
Print bliver leveret til denne bakke. Du kan indstille Valg af bakke til at vælge denne bakke til levering af print, når du bruger visse funktioner. (Se "Angivelse af udbakke.")
BEMÆRK!
Med montering af Long Sheet Tray-B (tilbehør) monteres forlængeren til udbakken på toppen af bakke A.
Outputbakke A/B justerer outputpaper med dens to justeringsstyr. Du kan justere placeringen af disse styr. For flere informationer kan du se "Papirjustering på finisherbakke A/B/C."
Indvendigt billede
1.
Kanthulningsbakke (Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU)
Træk bakken til hulningsaffald ud for at fjerne hulningsaffald. (Se "Removing Punch Waste (Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU).")
2.
Bakke til hæfteaffald
Træk bakken til hæfteaffald ud for at fjerne hæfteaffald. (Se "Removing Staple Waste (Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO).")

Finishertilstande

Staple Finisher-W PRO og Booklet Finisher-W PRO har følgende statusser til finishing:

Sætsortering

Print sorteres automatisk i sideordnede sæt.

Staksortering

Alle print af originalsiden bliver staksorteret sammen til sæt.

Forskydning

Printet bliver automatisk forskudt mod fronten og bagsiden af bakken.
Papiret afleveres i en lodret (stående) eller vandret (liggende) retning afhængigt af dine originalers retning. Eksempel: For A4R-originaler afleveres papiret i horisontal retning. For A4-originaler afleveres papiret i vertikal retning.

Hæftning

Print bliver automatisk sorteret i sideordnede sæt og hæftet. Hæfteklammer kan placeres på følgende måder:
Hvis en original placeres på glaspladen:
Hjørnehæfteområde
Dobbelthæfteområde
*1 Øvre venstre
*2 Øvre højre
*3 Nedre højre
*4 Nedre venstre
*5 Venstre side
*6 Højre side
Hvis originalerne er anbragt i fremføreren:
Hjørnehæfteområde
Dobbelthæfteområde
*1 Øverste højre
*2 Øverste venstre
*3 Nederste venstre
*4 Nederste højre
*5 Højre side
*6 venstre side

Ryghæftning

Når print bliver til hæfter, bliver siderne foldede og hæftet midt på.

Hulning

Der laves to eller fire huller i de printede ark.
Hulningsområderne er som vist på nedenstående tegning.
Glasplade
Fremfører
* Hulleområde
Afstanden mellem kanthullerne er som vist på tegningen nedenfor.
Puncher Unit-BT
2 huller
4 huller
* 80 mm
Puncher Unit-BU
4 huller
*1 21 mm
*2 70 mm

Statussen Rygfoldning

Maskinen folder flere papirark til halv størrelse.
VIGTIGT
Følgende papirformater kan hæftes:
Dobbelt hæftning: A3, A4, A4R eller brugerdefineret format (182 x 182 mm til 297 x 432 mm)
Hjørnehæftning: A3, A4, A4R eller brugerdefineret format (210 x 182 mm til 297 x 432 mm)
Du kan ikke hæfte velin, transparenter, klar film, labels eller kuverter.
Følgende papirformater kan ryghæftes: 330 x 483 mm, 305 x 457 mm, 320 x 450 mm (SRA3), A3, A4R eller brugerdefineret format (210 x 279,4 mm til 330,2 x 487,7 mm)
Du kan ikke ryghæfte velin, transparenter, klar film, kanthullede ark, faneark, labels eller kuverter.
Følgende papirformater kan hulles:
Når Puncher Unit-BT er monteret.
To huller: A3, A4, A4R, brugerdefineret format (182 x 182 mm til 297 x 432 mm), brugerdefineret format (297,1 x 182 mm til 304,8 x 457,2 mm)
Fire huller: A3, A4, brugerdefineret format (257 x 182 mm til 297 x 432 mm), brugerdefineret format (297,1 x 182 mm til 304,8 x 457,2 mm)
Når Puncher Unit-BU er monteret.
Fire huller: A3, A4, A4R, brugerdefineret format (182 x 182 mm til 297 x 432 mm), brugerdefineret format (297,1 x 182 mm til 304,8 x 457,2 mm)
Du kan ikke lave huller i 1-sidet coated 5, 1-sidet coated 6, 1-sidet coated 7, 1-sidet coated 8, 2-sidet coated 5, 2-sidet coated 6, 2-sidet coated 7, 2-sidet coated 8, matte coated 5, matte coated 6, matte coated 7, matte coated 8, struktur 7, struktur 8, velin, transparenter, klar film, kanthullet papir, labels eller kuverter.
Følgende papirformater kan rygfoldes: 330 x 483 mm, 305 x 457 mm, 320 x 450 mm (SRA3), A3, A4R eller brugerdefineret format (210 x 279,4 mm til 330,2 x 487,7 mm)
Du kan ikke ryghæfte foldet velin, transparenter, klar film, kanthullede ark, faneark, labels eller kuverter.
I følgende tilfælde justeres outputpapiret måske ikke, eller det kan falde ned fra bakken.
Ved brug af tyndt papir (pga. temperaturen, luftfugtigheden, papirtypens egenskaber eller papirkrølning)
Når hulningsstatus er indstillet
Når du anvender brugerdefinerede papirformater, og både statussen Hulning og statussen Forskydning er valgt, kan papirkanten blive krøllet. Indstil i dette tilfælde statussen Forskydning til 'Fra'.
BEMÆRK!
Anvisninger i vedligeholdelse af finisheren som udskiftning af hæfteklammer: Se "Maintenance." Oplysninger om udbedring af papir- eller hæfteklammestop: Se "Problem Solving."
Hvis finishingfunktionen er indstillet, flytter udbakkerne nedad, efterhånden som stakken af papir, der kommer ud, bliver større og tykkere. Når udbakken har nået stakgrænsen, bliver efterfølgende print automatisk leveret til den næste bakke. Når stakgrænsen er nået for alle bakker, bliver print stoppet. Fjern alle papirerne fra bakkerne. Bakkerne flytter sig opad, og print bliver genoptaget.
Du kan ikke aflevere hæftet papir til bakke A.
Hvis du trykker på [Forskydning], når statussen Sætsortering eller Staksortering er valgt, flyttes hvert sæt med følgende værdi, inden det leveres i udbakken.
Hæft ikke:
Hvert sæt med print flyttes ca. 20 mm (for andre papirformater end A4R)
Hvert sæt med print flyttes ca. 15 mm (for A4R-papir)
Hjørnehæftning:
Hvert printsæt flyttes ca. 20 mm.
Dobbelt hæftning:
Hvert printsæt flyttes ca. 20 mm.
Hvis der er valgt Hæftning, flytter udbakken ned efterhånden som stakken med leveret papir vokser. Når udbakken har nået stakgrænsen, eller når 200 printsæt eller den foruddefinerede højde er leveret, vil printning og hæftning stoppe midlertidigt. Når du har fjernet alle hæftede print fra udbakken, bliver print og hæftning genoptaget.
Når du anvender hæftestatussen, må du ikke fjerne papirstakken fra udbakken under jobbet. Fjern papirstakken, når jobbet er helt færdigt.
Staple-N1 er standardudstyr på Staple Finisher-W PRO.
Staple-N1 og Staple-P1 er standardudstyr på Booklet Finisher-W PRO.
Hvis du vil anvende Hæftning med mere end 50 ark (80 g/m2) A3, A4R-papir eller 100 ark (80 g/m2) A4-papir, forskydes kopierne/printene kun, men de hæftes ikke. Herudover kan du ved valg af coated eller kraftigt papir muligvis ikke anvende statussen Hæftning, heller ikke selvom arkantallet inklusive isætning af ark eller jobseparatorer er under finisherens sætgrænse.
Hvis maskinen stopper, mens den er ved at hæfte, og viser meddelelsen <Ilæg hæfteklammer i hæfteenheden.>, betyder det, at hæfteklammerne næsten er brugt, og der skal sættes en ny hæftepatron i. For at fortsætte skal du udskifte hæftepatronen. (Se "Maintenance.")
Status Ryghæftning er kun tilgængelig, hvis Booklet Finisher-W PRO er monteret.
Det højeste antal ark, der kan ryghæftes, varierer afhængigt af papirvægten og -typen. Eksempel: Ved brug af almindeligt papir (80 g/m2), kan 25 ark papir (100 sider) ryghæftes på én gang.
Foldenøjagtigheden i tilstanden Ryghæftning kan variere afhængig af papirtype og antal ark.
For informationer om det maksimale antal ark, der kan Z-foldes og hæftes, når Paper Folding Unit-J er monteret, kan du se "Hæftningsstatus med staussen Z-fold."
Statussen Hulning er kun tilgængelig, hvis Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU er monteret.
Status Rygfoldning er kun nødvendig, hvis Booklet Finisher-W PRO er monteret.
Papiret rygfoldes med højst 5 ark (80 g/m2), hvorefter det leveres.
Det maksimale antal sider, der kan indbindes, er muligvis ikke muligt, afhængigt af papirtypen. I dette tilfælde skal du ændre papirtypen eller reducere det antal ark, der skal indbindes.

Papirformater der kan afleveres

De papirformater, der kan afleveres fra outputbakkerne på Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO, er vist herunder. Men visse papirformater kan muligvis ikke leveres, afhængigt af de indstillede funktioner.
: Tilgængelig
-: Ikke mulig
Papirformat
Bakke A
Bakke B
Hæftebakke
330 x 483 mm
305 x 457 mm
320 x 450 mm (SRA3)
A3
A4
A4R
A5R
Kuverter
Brugerdefineret format
98,4 x 148 mm til 330,2 x 487,7 mm
*1
*2
Brugerdefineret format (lange ark)
210 x 487,8 mm til 330,2 x 1.300 mm
*3
*1 Brugerdefinerede papirformater kan kun afleveres, hvis de er mellem 182 mm x 182 mm og 330,2 mm x 487,7 mm.
*2 Brugerdefinerede papirformater kan kun afleveres, hvis de er mellem 210 mm x 279,4 mm og 330,2 mm x 487,7 mm.
*3 Lange ark kan bruges, når Long Sheet Tray-B er monteret. Efterbehandling, f.eks. hæftning og hulning, er ikke til rådighed.
BEMÆRK!
Hæftebakken kan kun anvendes, når Booklet Finisher-W PRO er monteret.
Du kan ikke aflevere papir, når bredden er mindre end 182 mm, som f.eks. B6-papirformatet, til udbakke B.
52SK-044