Hastigheds/nøjagtighedsprioritet for dobbelt hæftning

Du kan angive, om hastighed eller nøjagtighed for dobbelt hæftning skal have prioritet.
Denne status kan indstilles, når Staple Finisher-W PRO eller Booklet Finisher-W PRO er monteret. (Se "Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU.")
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Justering/Vedligeholdelse] → [Justér bevægelse] → [Hast./nøjagtigh.prioritering for dobbelthæftn.].
3.
Vælg [Hastighedsprioritering] eller [Priorit. af nøjagtighed] → tryk på [OK].
[Hastighedsprioritering]:
Hastigheden for dobbelt hæftning får prioritet. Nøjagtigheden for dobbelt hæftning formindskes.
[Priorit. af nøjagtighed]:
Nøjagtighed for dobbelt hæftning får prioritet. Produktionshastigheden formindskes.
VIGTIGT
Funktionen [Hast./nøjagtigh.prioritering for dobbelthæftn.] er kun aktiveret ved brug af følgende papir:
Papirformat: Bredden for fremføringsretningen er fra 182 mm til 215,9 mm
Papirtype: Tyndt 1, Almindeligt 1 til 2, Kraftigt 1, Farvet 1 til 2, Genbrugs 1-3, Kanthullet 1 til 2
Papirvægt: 64 g/m2 til 128 g/m2
Hvis du vælger [Hastighedsprioritering], justeres hæftet papir måske ikke pga. temperaturen, luftfugtigheden eller papirtypens egenskaber.
52SK-0L9