2-sidet kopiering

Med denne status kan du fremstille 2-sidede kopier af 1-sidede eller 2-sidede originaler, eller fremstille 1-sidede kopier af 2-sidede originaler.
VIGTIGT
Når du bruger [1-sidet2-sidet] eller [2-sidet1-sidet], skal du huske at anbringe dine originaler korrekt. Originaler, der har vandret (liggende) orientering, som f.eks. A4R og A5R, skal anbringes vandret. Hvis disse originaler anbringes lodret, vil bagsiden af kopien komme til at stå på hovedet.
Du kan kun anvende A4-papir til [Bog2-sidet].
Anbring dine originaler på glaspladen, når du anvender statussen [Bog2-sidet]. [Bog2-sidet] kan ikke anvendes, hvis originalen er anbragt i fremføreren.
BEMÆRK!
Sørg for at justere din original korrekt, når du kopierer i [2-sidet]. Juster den øverste kant med glaspladens bagkant (til pilen i det øverste venstre hjørne) eller med fremførerens bagkant.
Anbring dine originaler i fremføreren, når du anvender [2-sidet1-sidet].

1.
Tryk på → [Kopi].
2.
Tryk på [2-sidet] → [Tilvalg].
BEMÆRK!
Hvis [Automatisk sætsortering] er indstillet til 'Til', bliver Sætsortering eller Sætsortering med forskydning automatisk valgt, når du anbringer originalerne i fremføreren. (Se "Aktivering af automatisk sætsortering.")
For at lave kopier i den rigtige siderækkefølge, når du bruger [Bog2-sidet], skal du starte kopieringen fra den første åbne side i bogen eller i den indbundne original.
3.
Vælg kopitypen 2-sidet.
1-sidet til 2-sidet:
2-sidet til 2-sidet:
2-sidet til 1-sidet:
Bog til 2-sidet:
1-sidet til 2-sidet:
Med denne tilstand kan du lave 2-sidede kopier af 1-sidede originaler.
Tryk på [1-sidet2-sidet].
For at indstille orienteringen for 2-sidede kopier: Tryk på [Vælg detaljer] → vælg typen af 2-sidet retning→ tryk på [OK].
[Bogtype]:
Kopiens bagside vil vende i samme retning som forsiden.
[Kalendertype]:
Kopiens bagside vil vende på hovedet i forhold til forsiden.
2-sidet til 2-sidet:
Med denne status kan du lave 2-sidede kopier af 2-sidede originaler. Hvis du anbringer en 2-sidet original i fremføreren, scannes begge sider automatisk. Denne status kopierer begge sider af en original i fremføreren til én side på et enkelt ark papir.
Tryk på [2-sidet2-sidet].
For at vælge orientering for 2-sidede kopier skal du trykke på [Vælg detaljer] → vælg original- og kopitypen → tryk på [OK].
Original
[Bogtype]:
Originalens for -og bagside er begge orienteret lodret.
[Kalendertype]:
Originalens for- og bagside er modsat orienteret lodret.
Kopi
[Bogtype]:
Kopiens bagside vil vende i samme retning som forsiden.
[Kalendertype]:
Kopiens bagside vil vende på hovedet i forhold til forsiden.
2-sidet til 1-sidet:
Med denne status kan du kopiere begge sider af en original i fremføreren på separate kopiark.
Tryk på [2-sidet1-sidet].
For at indstille orienteringen for 1-sidede kopier: Tryk på [Vælg detaljer] → vælg typen af 2-sidet retning→ tryk på [OK].
[Bogtype]:
Originalens for -og bagside er begge orienteret lodret.
[Kalendertype]:
Originalens for- og bagside er modsat orienteret lodret.
Bog til 2-sidet:
Med denne status kan du lave 2-sidede kopier af modstående sider. Du kan også kopiere for- og bagsider af en side i indbundne originaler, som f.eks. bøger og tidsskrifter.
Venstre/højre 2-sidet
Denne indstilling giver 2-sidede kopier fra modstående sider.
For/bagside 2-sidet
Denne indstilling laver to-sidede kopier af for- og bagside af en side.
Tryk på [Bog2-sidet].
For at vælge orientering og type for 2-sidede originaler skal du trykke på [Vælg detaljer] → vælg typen af 2-sidet orientering → tryk på [OK].
Kopimetode
[Venstre/højre2-sidet]:
Kopierer modstående sider i en bog eller i en indbunden original på for- og bagsiden af et enkelt ark.
[For/Bagside2-sidet]:
Kopier for- og bagsiderne på venstre side eller højre side på begge sider af et enkelt papirark.
Hvis du vil have fremstillet kopierne i den korrekte sideorden, skal du starte kopieringen fra første opslåede side i bogen eller i den indbundne original.
Anbring originalen med forsiden nedad og sørg for, at originalens øverste kant er rettet ind efter glaspladens bagkant (ved pilen i øverste venstre hjørne).
Denne original er anbragt på glaspladen med forsiden nedad.
[Bog åbner til venstre]
[Bog åbner til højre]
Originalen kopieres fra højre til venstre.
Originalen kopieres fra venstre til højre.
BEMÆRK!
For informationer om tilbehør, der kræves for at anvende [2-sidet1-sidet], kan du se "Nødvendigt tilbehør til hver funktion."
4.
Tryk på [Luk] → [OK].
5.
Tryk på .
Tryk på [Start kopiering] når den sidste gruppe originaler er færdigscannet.
BEMÆRK!
For at kopiere de næste to modstående sider med [Bog2-sidet] skal du vende originalen → anbring originalen på glaspladen → tryk på .

VIGTIGT
Du kan måske ikke kopiere med denne status. Det afhænger af papirkvaliteten.
BEMÆRK!
Papir, der anvendes til 2-sidet print, skal overholde følgende specifikationer:
Papirformat: 330 x 483 mm, 305 x 457 mm, 320 x 450 mm (SRA3), A3, A4, A4R, A5R og brugerdefineret format (98,4 x 148 mm til 330,2 x 487,7 mm*), med undtagelse af transparenter, klar film, labels, faneark eller kuverter
* Lange ark (210 x 487,8 mm til 330,2 x 762 mm) kan anvendes, når Long Sheet Tray-B er monteret.
Gramvægt: 52 til 350 g/m2
Ved brug af [1-sidet2-sidet]: Hvis der er et ulige antal originaler, vil bagsiden af den sidste kopi være tom. (Maskinen tæller ikke den blanke side som en kopi).
Hvis du anvender [1-sidet2-sidet] med [Blandede originalform.], bliver kopierne lavet som 1-sidede kopier på papir, der svarer til deres formater. Hvis du ønsker at fremstille 2-sidede kopier med blandede originalformater skal du vælge papiret til kopiering på forhånd.
Når du anbringer dine originaler på glaspladen for at kopiere med [2-sidet2-sidet], skal du følge instruktionerne på skærmen for at scanne hver side af originalerne.
Hvis du vil anbringe din 2-sidede original på glaspladen for at kopiere med [2-sidet1-sidet], skal du angive [Jobopbygning]. (Se "Jobopbygning").
Hvis du vælger statussen For/Bagside 2-sidet ved kopiering med [Bog2-sidet] valgt, vil forsiden af det første 2-sidede ark og bagsiden af det sidste 2-sidede ark være tomme. (Maskinen tæller ikke den blanke side som en kopi).
Hvis du bruger papir med en vægt mindre end 60 g/m2 til 2-sidet print, når der er monteret en finisher, justeres det afleverede papir måske ikke.
52SK-0X8