Annullering af kopijob

Annullering af et job der scannes

1.
Tryk på [Annullér] på pop-up-skærmen, der vises under scanning.
BEMÆRK!
Du kan også annullere scanning ved at trykke på .

Annullering af et job, der kopieres/venter på at blive kopieret

1.
Tryk på .
Hvis der er ventende kopijob, vises en liste med alle job.
Vælg på listen det job, som du vil annullere → tryk på [Annullér].
Tryk på [Genopt. kopiering] for at genoptage de resterende job.
VIGTIGT
Du kan ikke vælge flere job og annullere dem alle på en gang. Vælg og annullér ét job ad gangen.
Hvis du trykker på , mens du kopierer i tilstanden Gem i mailboks (Kopiér efter lagring), bliver jobbet ikke sat på pause, men annulleret.
BEMÆRK!
Hvis du trykker på [Annullér] på den pop-up-skærm, der vises, mens maskinen kopierer eller venter på at kopiere, kan du annullere det job, der kopieres eller det seneste job, hvor du scannede en original, som nu venter på at blive kopieret.

Brug af skærmbilledet Statusmonitor/Annullér

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Job].
3.
Tryk på [Jobstatus] → vælg [Kopi] på dropdown-listen.
Kun kopijob vises på listen.
Hvis du vælger [Print aktuel kopi helt], kan du annullere printjob, når det igangværende job er udført.
4.
Vælg det kopijob, som du vil annullere → tryk på [Annullér].
Vælg og annullér ét job ad gangen.
5.
Tryk på [Ja].

BEMÆRK!
Det annullerede job bliver vist som <NG> (Fejl) på Log-skærmen.
52SK-0WH