Ændring af grundlæggende kopiforhold

Du kan manuelt angive de grundlæggende kopiforhold eller indstille dem automatisk.
Du kan vælge et kopiforhold (zoom) fra 25 % til 400 %.
VIGTIGT
Anbring din original vandret ved opkopiering på følgende måder med en forudindstillet zoom: Placering af en original vandret betyder anbringelse af originalens lange side sidelæns. (Se "Retning.")
A4 → A3
A5 → A3

1.
Tryk på → [Kopi].
2.
Tryk på [Kopiforh.] → indstil kopiforholdet efter behov.
VIGTIGT
[Vælg papir] skal indstilles til [Auto].
Forvalgt zoom:
Zoom-procent:
Automatisk zoom:
Tilpas til side:
Forvalgt zoom:
Du kan anvende det forudindstillede kopiforhold (zoom) til at opkopiere eller nedkopiere originaler i standardformater til andre standardformater.
Vælg kopiforholdet.
Zoom-procent:
Du kan opkopiere eller nedkopiere originaler til alle kopiforhold i spring på 1 %. Zoomprocenten er den samme for både den vandrette og den lodrette akse.
Tryk på [-] eller [+] for at angive kopiforholdet.
Automatisk zoom:
Du kan automatisk op- eller nedkopiere en original til et bestemt papirformat. Zoomprocenten er den samme for både den vandrette og den lodrette akse.
Tryk på [Auto].
VIGTIGT
Hvis du vælger [Auto], skal du manuelt vælge et papirformat. Hvis du ikke vælger et papirformat, vil kopiforholdet automatisk blive indstillet efter det valgte papirformat i papirskuffe 1.
Tilpas til side:
Denne status nedkopierer originalen en anelse ved kopiering til papir i samme format. På denne måde undgår du uønsket beskæring ved kanterne af store billeder og tekst.
Tryk på [Tilpas til side].
3.
Tryk på [OK].

VIGTIGT
Hvis du nedkopierer A3-originaler til A4 med [Automatisk genkendelse af originals retning] slået 'Fra', skal du lægge A4R-papir i en papirbakke på Stack Bypass-C.
Du kan ikke kopiere meget gennemsigtige originaler, som f.eks. transparenter, med Auto-zoom. Anvend i stedet Forvalgt kopiforhold eller Zoom-procent.
For at kunne anvende [Auto] skal dine originaler være i overensstemmelse med følgende standard-papirformater:
A3, A4, A4R, A5, A5R eller A6R. (Du kan kun anbringe A6R-originaler på glaspladen).
BEMÆRK!
Hvis outputformatet er anderledes end dit angivne kopiforhold, kan du justere det med [Finjustering af zoom] i [Justering/Vedligeholdelse] (Indstillinger/Registrering). (Se "Finjustering af zoom.")
Nedkopieringsforholdet, når [Tilpas til side] er angivet, er:
A3: ca. 98 %
A4: ca. 97 %
A5: ca. 96 %
For at returnere til kopiforholdet 100 % skal du trykke på [1:1 (100 %)].
52SK-0X2