Genkald og sletning af favoritindstillinger

1.
Tryk på → [Kopi].
2.
Tryk på [Favoritindst.].
3.
Vælg den ønskede knap.
Genkald af favoritindstillinger:
Sletning af favoritindstillinger:
Genkald af favoritindstillinger:
Tryk på [OK].
Tryk på [Ja].
BEMÆRK!
Du kan ændre de aktiverede kopiindstillinger før du begynder at kopiere.
Sletning af favoritindstillinger:
Tryk på [Slet].
Tryk på [Ja].
BEMÆRK!
Navnet på knappen er ikke slettet. For at omdøbe en knap: Tryk på [Omdøb].
Tryk på [Annullér].
52SK-0WX