Print af vandmærke

Med denne status kan du printe vandmærker på kopier, du vælger. Du kan også føje brugerdefineret tekst til vandmærket.
1.
Tryk på → [Kopi].
2.
Tryk på [Vandmærke] → [Tilvalg].
3.
Vælg billedets orientering og printplacering.
Orientering:
[Opretstående billede]:
Tryk på denne, hvis du anbringer originaler stående.
[Sidelæns billede]:
Tryk på denne, hvis du anbringer originaler sideværts.
Opretstående billede
Sidelæns billede
Lodret placering
Vandret placering
Lodret placering
Vandret placering
Hvis du vælger [Centreret] som printplacering, printes vandmærket på midten af papiret.
BEMÆRK!
Hvis du vælger to af [Sidenummerering], [Nummerering af kopisæt] eller [Printdato] til at printe på samme placering, vises en bekræftelsesmeddelelse, når du trykker på .
Du kan trykke på [Vælg detaljer] for at justere printplaceringen.
Vil du justere printplaceringen, skal du trykke på [X] eller [Y] → juster printplaceringen med [-] eller [+] → tryk på [OK].
Vil du angive printplaceringen for bagsiden ved to-sidet kopiering, skal du vælge [Modsat forsiden] eller [Samme som forside] → tryk på [OK].
4.
Angiv printindstillingerne for vandmærket.
Tryk på dropdown-listen <Format> → vælg vandmærkets størrelse.
Vælg størrelsen til vandmærket blandt [10,5 pkt], [12,0 pkt], [14,0 pkt], [24,0 pkt], [36,0 pkt], [54,0 pkt] og [72,0 pkt].
Tryk på dropdown-listen <Farve> → vælg vandmærkets farve.
Tryk på dropdown-listen <Vandmærketype> → vælg type for vandmærket.
Vælger du [Brugerdef.], skal du trykke på [Indtast] og indtaste den tilpassede tekst → tryk på [OK] → [OK].
VIGTIGT
Tekst, du indtaster i [Brugerdef.], gemmes ikke automatisk. Hvis du vil registrere, at tekst vælges med vandmærker efter behov, skal du trykke på [Registrér] → indtast teksten, der skal registreres.
BEMÆRK!
Du kan også vælge tekst , der allerede er registreret i [Registrér tegn til sidenummer/vandmærke]. (Se "Registrering/redigering/sletning af brugerdefineret tekst til sidenummerering og vandmærker.")
5.
For at angive detaljerede indstillinger for vandmærke skal du trykke på [Vælg detaljer].
Fortsæt til punkt 6, hvis du ikke ønsker at angive andre indstillinger.
Indstilling af sider der skal printes med vandmærke:
Indstilling af printtypen:
Indstilling af sider der skal printes med vandmærke:
Tryk på [Sider til print].
Vælg siderne, der skal printes med vandmærke → tryk på [OK] → [OK].
Indstilling af printtypen:
Tryk på [Printtype].
Vælg printtypen → tryk på [OK] → [OK].
Hvis du vælger [Transparent], skal du trykke på [Lys] eller [Mørk] for at justere halvtonetætheden.
6.
Tryk på [Luk] → [OK].

VIGTIGT
Printydelsen er muligvis ikke optimal, afhængig af originalindholdet og kombinationen af indstillinger.
Benytter du [Vandmærke] med [Tilføj omslag] eller [Indsæt ark], printes numrene ikke på de isatte ark.
52SK-0Y3