Annullering af et job

Annullering af et job der scannes

1.
Tryk på [Annullér] på skærmbilledet, der vises under scanning.
2.
Tryk på [Ja].
BEMÆRK!
Du kan annullere et sendejob ved at trykke på , mens jobbet bliver scannet.

Annullering af et job, der sendes eller venter på at blive sendt

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Jobstatus] → [Job].
3.
Tryk på dropdown-listen → vælg [Send (Fax)].
4.
Vælg det job, som du vil annullere → tryk på [Annullér].
BEMÆRK!
Du kan ikke vælge flere job og annullere dem alle på en gang. Vælg og annullér ét job ad gangen.
5.
Tryk på [Ja].
Kontrollér modtagerne for faxjobbet → tryk på [Aktuelle job] eller [Alle job]. Hvis du trykker på [Aktuelle job], annulleres det aktuelle sendejob.
BEMÆRK!
Det annullerede job vises som <Fejl> (Fejl) på skærmbilledet Joblog.

BEMÆRK!
Du kan trykke på for at annullere et sendejob, der bliver scannet i øjeblikket.
52SK-103