Lagring af faxnumre

1.
Tryk på → [Fax] → [Adressebog].
2.
Tryk på [Registr./Redigér].
3.
Tryk på [Registrér ny adresse].
4.
Vælg [Fax].
5.
Tryk på [Navn].
6.
Indtast et navn til faxnummeret (modtageren) → tryk på [OK].
BEMÆRK!
Det første tegn, du indtaster af navnet, anvendes til sortering af modtagerlisten, når du trykker på taster som f.eks. [ABC], [DEF] og [GHI] på skærmbilledet Adressebog. Hvis du trykker på [Søg efter navn] på skærmbilledet Adressebog, vises et skærmbillede til indsnævring af søgningen i adressebogen.
7.
Tryk på dropdown-listen → vælg en adresseliste fra 1 til 10.
Adresselister er en bekvem måde at klassificere modtagerne på.
8.
Indtast modtagerens faxnummer med - (taltaster), og .
Anvisninger i at udføre denne handling fra skærmbilledet Fax findes i "Skærmbilledet Grundlæggende faxfunktioner."
VIGTIGT
Du kan ikke indsætte en pause eller et mellemrum i starten af et nummer.
BEMÆRK!
Hvis du indsætter en pause i slutningen af nummeret, er pausen altid 10 sekunder lang.
Tryk på [Vælg detaljer] for at indstille gruppeadressen, passwordet, ECM-AF, sendehastighed og udenbys. Hvis maskinen er indstillet til at anvende flere linjer, kan du også vælge den linje, der skal bruges til afsendelse.
Tryk på [Vælg detaljer].
Indtast [Underadresse] og [Password] → angiv de enkelte indstillinger.
[Underadresse]/[Password]:
Tryk på [Underadresse]/[Password] → indtast underadresse/password med - (taltaster), og .
Tryk på [Bekræft] → gentag modtagers password for bekræftelse → tryk på [OK].
Hvis modtageren ikke har valgt et password til mål-underadressen, behøver du ikke indtaste et password.
Tryk på [Mellemrum] for at indsætte et mellemrum.
Tryk på [Baktast] for at slette det sidst indtastede ciffer.
<Sendehastighed>:
Tryk på dropdown-listen <Sendehastighed> → vælg en indstilling for <Sendehastighed>.
Hvis dokumentafsendelsen er længe om at gå i gang, kan det betyde, at telefonlinjerne i dit område er i dårlig stand. Vælg en lavere hastighed. Du kan vælge [33600 bps], [14400 bps], [9600 bps] eller [4800 bps].
<Vælg linje>:
Tryk på dropdown-listen <Vælg linje> → vælg linjen.
For informationer om at vælge den linje, der skal bruges, skal du se "Valg af telefonlinje ved afsendelse af en fax."
<Udenbys>:
Tryk på dropdown-listen <Udenbys> → vælg den ønskede indstilling.
Vælg [Udenbys (1)], hvis der ofte opstår sendefejl, når du foretager udenbys opkald (når nummeret er lagret i adresselisten). Fortsætter fejlene, kan du prøve at vælge [Udenbys (2)] eller [Udenbys (3)].
<ECM-AFS>:
Tryk på [Til] eller [Fra].
VIGTIGT
Hvis du ønsker at vedhæfte en underadresse til et sendejob, skal du sikre dig, at modtagerens telefax understøtter ITU-T-standardunderadresser (International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Sector). (Se "Afsendelse med en underadresse.")
9.
Tryk på [OK].
Hvis du udfører Styring af adgangsnummer for adressebogen, så udfør følgende handling.
Tryk på [Næste] → [Adgangsnummer] → [Adgangsnummer].
Indtast adgangsnummeret med - (taltaster) → tryk på [Bekræft].
Indtast adgangsnummeret igen til bekræftelse → tryk på [OK] → [OK].
10.
Tryk på [OK] → [Luk].
52SK-10F