Modtagerboks for delte data

Når maskinen modtager en stor i-fax-fil, der har været opdelt i flere dele før afsendelsen, gemmes delene i Modtagerboks for delte data. Data kombineres så automatisk til en enkelt I-faxfil. Når filen er kombineret, blive det printet, videresendt eller gemt i hukommelsesboksen på samme måde, som når almindelige I-faxfiler modtages.

Kontrol af delte data i Modtagerboks for delte data

Du kan kontrollere status på de delte data og den resterende kapacitet på Modtagerboks for delte data.
1.
Tryk på → [Fax/I-fax indbakke] → [Boks til huk.modt.].
2.
Tryk på [Modt.boks f. delte data].
3.
Vælg en fil → tryk på [Liste over delte data].
4.
Vælg de delte data, du ønsker at kontrollere → tryk på [Detaljer].

Sletning af delte data i indbakken til delte modtagedata

Du sletter delte data, mens de bliver modtaget af maskinen. Du kan også indstille maskinen til at printe en fil, der slettes.
1.
Tryk på → [Fax/I-fax indbakke] → [Boks til huk.modt.].
2.
Tryk på [Modt.boks f. delte data].
3.
Vælg de data, du vil slette → tryk på [Slet].
For at slette filen uden at printe den skal du fravælge [Print ved sletning].
Hvis du tvinger maskinen til at printe en fil, der slettes, vil maskinen kun kombinere de data, der allerede er blevet modtaget til oprettelse af filen. Data, der kan kombineres til oprettelse af hele sider, bliver printet, og eventuelle resterende data vil blive slettet uden at blive printet.
VIGTIGT
Hvis du sletter delte data, kan de ikke kombineres til oprettelse af en hel fil, heller ikke hvis de resterende delte data bliver modtaget senere.
Da de delte data ikke er gyldige billeddata, vil de ikke blive printet korrekt.
Hvis delte data slettes, mens du angiver indstillinger for videresendelse eller status Hukommelseslås for disse data, annulleres alle processer vedrørende tvunget print af billedet.
4.
Tryk på [Ja].

BEMÆRK!
Tager det mere end 24 at modtage alle data til en delt I-fax, behandles kun de data, der er modtaget i denne periode. Du kan ikke modtage nogle resterende data. For informationer om timeoutindstillingen skal du se "Angivelse af indstillingerne for I-fax indbokse."
Hvis en meddelelse beder dig indtaste PIN-koden, skal du indtaste det nummer, som er registreret i [PIN til boks til hukommelsesmodtagelse] i [Vælg Fax/I-fax indbakke]. (Se "Angivelse af indstillingerne for I-fax indbokse.")
52SK-199