Justering af placeringen af ryghæftningsfoldningen

Hvis du bemærker, at folderne i papiret ikke er i midten af hæftet, men at hæfteklammerne er i midten, kan du justere rygfoldningens placering på en brugerdefineret papirtype.
Denne status kan indstilles, når Booklet Finisher-W PRO/Booklet Finisher-AC er monteret. (Se "Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU" og "Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC/2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A.")
VIGTIGT
Denne funktion vises kun, når indstillingerne er gjort tilgængelige af Canon Danmark. Selvom denne funktion vises, bør du ikke tillade andre end systemadministratoren at ændre i indstillingerne. For flere informationer om ændring af indstillingerne, kontakt Canon Danmark.
Hvis hverken folderne eller hæfteklammerne er i midten af hæftet, skal du først justere klammeplaceringen i [Just. position f/ryghæft.fold] og derefter justere hæfteplaceringen og foldningsplaceringen i [Skift fold-/hæfteplacering]. Selvom kun foldepositionen kan justeres i [Just. position f/ryghæft.fold], kan både hæftepositionen og foldningspositionen justeres i [Skift fold-/hæfteplacering]. For at justere hæftningspositionen: Se "Justering af ryghæftningsplaceringen."

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Administrationsindstillinger for papirtype].
3.
Vælg på listen den papirtype, du vil redigere → tryk på [Detaljer/Redigér].
4.
Tryk på [Skift] for <Just. position f/ryghæft.fold>.
5.
Tryk på [] eller [] for at justere placeringen af ryghæftningsfolden → [OK].
Hvis du vil flytte rygfoldningen til højre, skal du forøge indstillingens værdi.
Hvis du vil flytte rygfoldningen til venstre, skal du formindske indstillingens værdi.
6.
Tryk på [OK].
52SK-0K0