2-sidet original

Du kan scanne den enkelte side af et to-sidet dokument, der indføres i fremføreren, separat.
Du kan bruge denne funktion, hvis Duplex Color Image Reader Unit-M er monteret. (Se "Duplex Color Image Reader Unit-M.")
VIGTIGT
Hvis du scanner originaler, der er anbragt vandret (liggende), f.eks. A4R, skal du også anbringe dem vandret i fremføreren. Hvis disse originaler anbringes lodret, vil bagsiden af originalerne blive scannet på hovedet.

1.
Tryk på → [Scan og send].
2.
Angiv modtageren → tryk på [Tilvalg] → [2-sidet original].
3.
Vælg en 2-sidet originaltype → tryk på [OK] → [Luk].
[Bogtype]:
Originalens for -og bagside er begge orienteret lodret.
[Kalendertype]:
Originalens for- og bagside er modsat orienteret lodret.
52SK-140