Anvendelse af en politik

Du kan sende en PDF-fil, der er kompatibel med rettighedsserveren. Adgangsrettighederne til den gemte PDF-fil kan redigeres med Adobe LiveCycle Rights Management ES.
VIGTIGT
Du kan ikke angive [Anvend politik] under følgende betingelser:
Når statussen Kryptér er valgt
Når [Formatér PDF til PDF/A] er slået 'Til' (Se "Formattering af PDF-filer til PDF/A.")
BEMÆRK!
Der kræves Adobe LiveCycle Rights Management ES eller Adobe LiveCycle Rights Management ES2 for at bruge [Anvend politik]. Du kan få nærmere information hos Canon Danmark.
Følgende betingelser skal være opfyldt for brug af [Anvend politik]:
Adobe LiveCycle Rights Management-serveren og maskinen er forbundet via internettet eller et intranet.
URL'en til Adobe LiveCycle Rights Management-serveren angives i [Indstillinger for rettighedsserver]. (Se "Indstilling af en Rights Management-server.")

1.
Tryk på → [Scan og send] → angiv modtageren → tryk på filformat-knappen.
2.
Vælg [PDF] → tryk på [Anvend politik].
3.
Indtast brugernavn og password → tryk på [OK].
BEMÆRK!
Afhængigt af den godkendelsesmetode, du benytter, vil skærmen til indtastning af password måske ikke blive vist.
Kontakt din systemadministrator for at få login-brugernavn og password til rettighedsserveren.
4.
Vælg den politik, der skal anvendes→ tryk på [OK].
De politikker, der er registreret i Adobe LiveCycle Rights Management-serveren, vises på politiklisten.
BEMÆRK!
Der kan højst vises 64 politikker.
Med denne maskine kan kun politikker, der er krypteret med AES 128-bit eller AES 256-bit, anvendes.
52SK-13X