Formattering af PDF-filer til PDF/A

Du kan oprette PDF-filer, der er kompatible med PDF/A-1b. Dette er velegnet til langtidsopbevaring, da der er sikkerhed for, at PDF'en ikke ændres af maskinen eller af den valgte visningssoftware.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Fælles] → [Generér fil].
3.
Tryk på [Formatér PDF til PDF/A].
4.
Tryk på [OK] → [Til].
Vælg [Fra], hvis du ikke vil formatere PDF-filer som PDF/A.

BEMÆRK!
Denne indstilling er deaktiveret ved afsendelse af en fax eller I-fax.
52SK-09X