Ændring af zoomforholdet

Du kan indstille maskinen til automatisk at vælge zoomforholdet, eller du kan angive zoomforholdet manuelt.
VIGTIGT
Ønsker du at anvende Forvalgt kopiforhold for at udføre følgende forstørrelser, skal du placere dine originaler vandret. Placering af en original vandret betyder anbringelse af originalens lange side sidelæns. (Se "Retning.")
A4 → A3
A5 → A3

Forvalgt Zoom

Du kan anvende det forudindstillede kopiforhold (zoom) til at opkopiere eller nedkopiere originaler i standardformater til andre standardformater.
1.
Tryk på → [Scan og send].
2.
Angiv modtageren → tryk på [Tilvalg] → [Kopiforhold].
3.
Vælg zoomforholdet → tryk på [OK] → [Luk].

Zoom-procent

Du kan op/nedkopiere originalbilleder med en vilkårlig zoom-procent, der kan vælges i spring à 1 %. Zoom-procenten er den samme for både den vandrette og lodrette akse.
1.
Tryk på → [Scan og send].
2.
Angiv modtageren → tryk på [Tilvalg] → [Kopiforhold].
3.
Brug [-] og [+] for at vælge zoomprocenten → tryk på [OK] → [Luk].

Automatisk zoom

Du kan automatisk op- eller nedkopiere en original til et bestemt papirformat. Zoom-procenten er den samme for både den vandrette og lodrette akse.
1.
Tryk på → [Scan og send].
2.
Angiv modtageren → tryk på [Tilvalg] → [Kopiforhold].
3.
Tryk på [Auto] → vælg originalformatet → tryk på [OK].
4.
Tryk på [Luk].

VIGTIGT
Ønsker du at sende med [Auto], skal du vælge opløsningen 300 x 300 dpi eller 600 x 600 dpi.
Det største billedformat, som du kan sende ved 600 x 600 dpi opløsning, er A3. Hvis billedet overskrider dette format, kan det blive beskåret.
Vælger du [Lang original] som scanningsformat, kan dokumenter kun sendes med et zoomforhold på 100 %.
Hvis PDF (Trace & Smooth), PDF (Kompakt), PDF (OCR), XPS (Kompakt), XPS (OCR) eller OOXML er valgt som filformatet, kan du kun sende med kopiforholdet [1:1 (100 %)] eller [Auto].
BEMÆRK!
For at returnere til kopiforholdet 100 % skal du trykke på [1:1 (100 %)].
52SK-146