Compact PDF eller XPS

Med denne status kan du sende originalfiler med tekst eller tekst/foto med højere komprimeringsforhold end i normale PDF- eller XPS-filer. Hvis du vælger [Kompakt], anbefales det at sætte Originaltypevalg til enten 'Tekst/foto' eller 'Tekst', afhængigt af billedtypen. Du kan også vælge [OCR (Søgbar tekst)].
VIGTIGT
PDF (Kompakt) eller XPS (Kompakt) er kun gyldig med følgende indstillinger:
Vælg farve: Auto (Farve/Grå), Fuldfarve, Gråtoneskala
Opløsning: 300x300 dpi
Kopiforhold: 100 % eller Auto
BEMÆRK!
Hvis filformatet er PDF, kan du reducere filstørrelsen ved at bruge funktionen [Begrænsede farver]. For flere informationer kan du se "PDF med begrænset farve."

1.
Tryk på → [Scan og send] → angiv modtageren → tryk på filformat-knappen.
2.
Vælg [PDF] eller [XPS] → tryk på [Kompakt].
3.
Tryk på [OK].
Hvis du ønsker at opdele flere billeder og sende dem som separate filer med hver en side, skal du slå [Opdel i sider] 'Til'. Ønsker du at scanne billederne til en enkelt fil, skal du vælge 'Fra'.

VIGTIGT
Vælger du [Kompakt] for filformaterne PDF eller XPS, ændres farvestatussen fra [Auto (Farve/Sort/hvid)] og [Sort/hvid] til [Auto (Farve/Grå)] og [Gråtoneskala]. Vil du scanne dokumentet med de indstillinger for den farvestatus, du angiver, skal du ændre filformatet for PDF til noget andet end [Kompakt] eller [Trace & Smooth], og ændre XPS-filformatet til noget andet end [Kompakt].
Hvis PDF (Trace & Smooth), PDF (Kompakt) eller XPS (Kompakt) er registreret som standard filformat, og du sender dokumenter pr. I-fax, får du måske en besked på skærmen om at ændre filformatet. I dette tilfælde skal du ændre filformatet til noget andet end PDF (Trace & Smooth), PDF (Kompakt) eller XPS (Kompakt). For flere informationer om registrering/ændring af standardstatussen kan du se [Skift standardindstillinger]. (Se "Ændring af standardindstillingerne for Send.")
52SK-13L