PDF med begrænset farve

Når du konverter originaler til en kompakt PDF, kan du gøre filstørrelsen mindre ved at scanne originaler med færre farver med en lavere opløsning. Hvis du vælger [Begrænsede farver] som PDF-filformat, slås [Kompakt] automatisk 'Til'. [Begrænsede farver] kan ikke vælges alene.
VIGTIGT
PDF (Begr. farver) er kun gyldig med følgende indstillinger:
Vælg farve: Auto (Farve/Grå), Fuldfarve, Gråtoneskala
Opløsning: 300x300 dpi
Kopiforhold: 100 % eller Auto

1.
Tryk på → [Scan og send] → angiv modtageren → tryk på filformat-knappen.
2.
Vælg [PDF].
3.
Tryk på [OK] → [Begrænsede farver].
Hvis du ønsker at opdele flere billeder og sende dem som separate filer med hver en side, skal du slå [Opdel i sider] 'Til'. Ønsker du at scanne billederne til en enkelt fil, skal du vælge 'Fra'.

VIGTIGT
Vælger du [Begrænsede farver] for filformatet PDF, ændres farvestatussen fra [Auto (Farve/Sort/hvid)] og [Sort/hvid] til [Auto (Farve/Grå)] og [Gråtoneskala]. Vil du scanne dokumentet med den farvestatus, du angiver, skal du ændre PDF-filformatet til noget andet end [Kompakt], [Begrænsede farver] og [Trace & Smooth].
BEMÆRK!
Konverter du en original med tekst til en kompakt PDF, kan du vælge at scanne den med færre farver og lavere opløsning, så filstørrelsen bliver mindre. For flere informationer kan du se "Indstilling af opløsningen for PDF med begrænset farve."
52SK-13R