Filnavn

Du kan angive et filnavn ved afsendelse af et dokument via e-mail, I-fax, filserver eller mailboks. Angiver du ikke et filnavn, oprettes det automatisk.
1.
Tryk på → [Scan og send].
2.
Angiv modtageren → tryk på [Tilvalg] → [Filnavn].
3.
Tryk på [Filnavn].
4.
Indtast et filnavn → tryk på [OK] → [OK].
Når du sender til en e-mailadresse eller en filserver, kan du om nødvendigt angive [Auto (OCR)].
Angiver du [OCR (Søgbar tekst)] for [PDF], [XPS], [OOXML] som filformat, kan du slå [Auto (OCR)] 'Til', så filerne automatisk navngives med udtræk af den første tekstblok, der detekteres som dokumentets titel. Du kan angive antallet af tegn, der skal udtrækkes til [Auto (OCR)] i <Antal tegn i OCR-filnavn> i Indstillinger for OCR (søgbar tekst). (Se "Indstillinger for oprettelse af søgbar PDF/XPS/OOXML.")
VIGTIGT
Den ønskede tekstblok bliver måske ikke brugt til filnavn, alt efter dokumentets layout mv.
Tegn som kommaer (,), skråstreger (/) eller kantede parenteser ([,]) er ugyldige ved afsendelse af en fil og bliver ikke udtrukket til filnavnet.
Hvis du allerede har indtastet et dokumentnavn, bliver den udtrukkede blok tilføjet i slutningen af filnavnet. Hvis der er flere tegn end det tilladte, udelades de overskydende tegn.
Du kan ikke vælge krypteret PDF samtidig med [Auto (OCR)].
BEMÆRK!
Når du sender dokumente via e-mail eller I-fax, sendes de enkelte sider som separate billeder, der vedhæftes til en e-mail eller som separate TIFF-billeder, der vedhæftes en I-fax. Dokumentets suffiks svarer til det filformat, du har valgt at sende med. Filnavnet tildeles således:
Hvis du indstiller filnavnet:
Filnavnet sammensættes af det indtastede filnavn plus tre cifre, der angiver billedets sidetal.
Eksempel: filnavn_002.tif
Hvis du ikke vælger filnavnet:
Filnavnets præfiks sammensættes af jobnummeret (0001 til 4999) plus tre cifre, der angiver billedets sidetal.
Eksempel: 1231_002.tif
Når du sender dokumenter til en filserver, vil hver side blive sendt og gemt som et separat billede. Dokumentets suffiks svarer til det filformat, du har valgt at sende med. Filnavnet tildeles således:
Hvis du vælger filnavnet:
Opdelt i sider er slået til:
Filnavnets præfiks sammensættes af det indtastede filnavn, samt det år, den måned, time, det minut og sekund, som filen bliver sendt på, samt de fem cifre, der angiver billedets sidetal.

Eksempler:
filnavn_20160707203000_00002.tif
filnavn_20160707203000_00002.jpg
filnavn_20160707203000_00002.pdf
filnavn_20160707203000_00002.xps

Hvis du ikke vælger Opdel i sider:
Filnavnets præfiks bliver genereret af filnavn og år, måned, dag, time, minut og sekund for filafsendelsen.

Eksempler:
filnavn_20160707203000.tif
filnavn_20160707203000.pdf
filnavn_20160707203000.xps

Hvis du ikke vælger filnavnet:
Hvis du opdeler i sider:
Filnavnets præfiks bliver genereret af år, den måned, time, det minut og sekund for filens afsendelse, samt de fem cifre, der angiver billedets sidetal. Eksempler:20160707203000_00002.tif20160707203000_00002.jpg20160707203000_00002.pdf20160707203000_00002.xps
Hvis du ikke vælger Opdel i sider:
Filnavnet sammensættes af år, måned, dag, time, minut og sekund for filafsendelsen. Eksempler:20160707203000.tif20160707203000.pdf20160707203000.xps
Du kan angive et filnavn med Remote UI, når du sender til en e-mail-/I-faxadresse eller en server, der er gemt i [Favoritindst.]. (Se "Specifying a File Name for Transmission to a Destination in Favorite Settings.")
5.
Tryk på [Luk].

VIGTIGT
Benytter du tegn som backslash (\), slash (/), kolon (:), stjerner (*), spørgsmålstegn (?), anførelsestegn ("), større-end (<), mindre-end (>), og lodret streg (|) i filnavnet, kan du ikke afsende filen til filservere med operativsystemer, der ikke genkender sådanne tegn.
52SK-14E