Indstillinger for oprettelse af søgbar PDF/XPS/OOXML

Med statussen Søgbar PDF/XPS/OOXML kan du udføre OCR (optisk tegngenkendelse) og udtrække data fra det scannede billede, så disse data kan genkendes som tekst. Derefter kan teksten overføres til filen, så du kan oprette en søgbar PDF/XPS/OOXML-fil.
Hvis du vælger [OCR (Søgbar tekst)] for [PDF], [XPS] eller [OOXML] som filformatet, kan du indstille Smart Scan og indstille antallet af tegn til Auto (OCR) i filnavnet. Smart Scan er en status, der afgør tekstretningen for at detektere justeringen ved afsendelse af et dokument. Auto (OCR) i filnavn er en status, der automatisk anvender den første tekst i dokumentet, der er blevet OCR-scannet, til dets filnavn. Denne indstilling angives i [Filnavn] i [Tilvalg] på skærmbilledet Scan og send. (Se "Filnavn.")
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Fælles] → [Generér fil].
3.
Tryk på [Indstillinger for OCR (Søgbar tekst)].
4.
Tryk på [Til] for <Smart Scan> → tryk på [-] eller [+] for <Antal tegn i OCR-filnavn> for at indstille antallet af tegn i filnavnet → tryk på [OK].
Vælg [Fra], hvis du ikke vil anvende Smart Scan.

BEMÆRK!
Du kan ikke anvende statussen Auto (OCR) i filnavn og statussen Krypteret PDF på samme tid ved afsendelse af en fil,
52SK-09L