Indstilling af opløsningen for PDF med begrænset farve

Med denne indstilling kan du reducere PDF-filstørrelsen ved at scanne dokumenter med en lavere opløsning.
VIGTIGT
Denne indstilling er kun gyldig, når filformatet er indstillet til [PDF (Begr.frvr)] i "Scan og send" eller "Scan og gem".
Denne indstilling er gyldig, når [Tekst] er valgt i [Originaltype], også selvom du vælger [Kvalitetsprioritering] i [Niveau f Billedkvalitet f Begr.Farve/Kompakt]. (Se "Grad af høj komprimering/begrænset farvebilledkvalitet.")
BEMÆRK!
For flere informationer om PDF-filer med begrænset farve, se "PDF med begrænset farve" i "Scan og send" og "PDF med begrænset farve" i "Scan og gem."

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Fælles] → [Generér fil].
3.
Tryk på [Indst. for opløsning af PDF (Begr. farver)].
4.
Vælg den ønskede opløsning → tryk på [OK].
Hvis opløsningen indstilles lavere, reduceres filstørrelsen, men billedkvaliteten reduceres også.
52SK-09K