Kontrol/redigering/sletning af en modtagers informationer

Du kan kontrollere, redigere eller slette en bestemt modtager, før du scanner dine dokumenter.
BEMÆRK!
Du kan kun ændre nye adresser eller adresser, der er fundet via en LDAP-server.

Kontrol/ændring af en modtager

1.
Tryk på → [Scan og send] → angiv modtageren.
2.
Vælg modtager → tryk på [Detaljer].
3.
Kontrollér eller lav ændringer efter behov i informationerne for modtageren.
Hvis modtageren er specificeret fra den lokale adressebog eller fra fjernadressebogen:
Hvis modtageren er blevet specificeret fra adressebogen (LDAP-server):
Hvis du indtastede en ny modtager:
Hvis modtageren er en gruppeadresse:
Hvis modtageren er specificeret fra den lokale adressebog eller fra fjernadressebogen:
Kontrollér modtagerens informationer → tryk på [OK].
Hvis modtageren er blevet specificeret fra adressebogen (LDAP-server):
Kontrollér og/eller redigér efter behov informationer for modtageren → tryk på [OK].
Fremgangsmåden til at ændre informationerne er den samme som ved angivelse af en ny modtager. (Se "Sådan angiver du modtagere med adressebogen (LDAP-server).")
Hvis du indtastede en ny modtager:
Kontrollér og/eller redigér efter behov informationer for modtageren → tryk på [OK].
Fremgangsmåden til at ændre informationerne er den samme som ved oprettelse af en ny modtager. (Se "Angivelse af en modtager ved indtastning af en e-mailadresse,""Angivelse af modtagere ved indtastning af en I-faxadresse," og "Angivelse af en modtager ved indtastning af en filserver.")
Hvis modtageren er en gruppeadresse:
Vælg gruppeadressen → tryk på [Detaljer].
Vælg modtageren fra gruppen → tryk på [Detaljer].
Kontrollér modtagerens informationer → tryk på [OK] → [OK].

Sletning af en modtager

1.
Tryk på → [Scan og send] → angiv modtageren.
2.
Vælg modtageren, der skal slettes → tryk på [Slet modt.].

BEMÆRK!
Hvis du vil ændre en modtager, når scanningen er udført, skal du gøre dette fra skærmbilledet Statusmonitor/Annullér. (Se "Genafsendelse af jobs/ændring af modtager.")
52SK-12R