Angivelse af din egen e-mail-adresse som modtager

Ønsker du at sende til dig selv kan du angive login-brugens e-mail-adresse som modtager.
BEMÆRK!
[Send til mig selv] vises kun, hvis du registrerer en brugers e-mailadresse, når du bruger godkendelse med SSO-H.
Administratoren kan begrænse e-mailmodtageren for hver almindelig bruger til kun [Send til mig selv]. (Se "Sådan angives Begrænset modtager for afsendelse af e-mail.")

1.
Tryk på → [Scan og send] → [Send til mig selv].

VIGTIGT
Hvis du vælger Godkendelse af lokalenhedens system for SSO-H som login-service, bliver din e-mailadresse, der er registreret i Godkendelse af lokalenhedens system for SSO-H, angivet som modtager.
Vælger du brugergodkendelsessystemet med servergodkendelse i SSO-H som loginservice (inklusive når Servergodkendelse afvikles med brugergodkendelsessystemet 'Servergodkendelse + Lokal enhedsgodkendelse'), angives den e-mailadresse, der er angivet for den bruger, som er logget på med Servergodkendelse.
Hvis du vælger godkendelse med SSO-H, er der behov for relevante operationer for hver enkelt godkendelse. Hvis du udfører brugergodkendelse med SSO-H-logintjenesten, se "Login-service."
52SK-12K