Login-service

Hvis du betjener maskinen med en login-service, såsom SSO-H (Single Sign-On H), skal du indtaste brugernavn og password, før du bruger denne maskine.
1.
Tryk på [Brugernavn].
VIGTIGT
Det kræver en Windows-server med installeret Active Directory eller en LDAP-server for at bruge brugerautentificeringssystemet med serverautentificering af SSO (herunder også serverautentificering ved hjælp af brugerautentificeringssystemet Serverautentificering + Lokalenhedsautentificering).
For at anvende brugergodkendelsessystemet med Active Directory-godkendelse af SSO-H (inkl. udførelse af Active Directory-godkendelse med servergodkendelse + lokalenhedsgodkendelse), er det nødvendigt at synkronisere maskinens tid med tiden på den computer, hvor Active Directory er installeret. Hvis der er en forskel på mere end 30 minutter i tiden på computeren og tiden på maskinen, opstår der en fejl, når du logger ind med SSO-H. For instruktioner om at indstille aktuel dato og tid på maskinen, se "Aktuel dato og tid."
BEMÆRK!
Du kan også angive antallet af brugerlogs, der skal vises i touchpanelet, når der logges på maskinen.
Når du benytter brugergodkendelsessystemet med Active Directory-godkendelse af SSO-H (inkl. udførelse af Active Directory-godkendelse ved hjælp af brugergodkendelsessystemet Active Directory-godkendelse + lokalenhedsgodkendelse), kan du kun bruge alfanumeriske tegn, - (bindestreg), _ (understreg), ` (apostrof), { } (krøllede parenteser), ~ (tilde), ! (udråbstegn), # (nummertegn), $ (dollar), % (procent), & (ampersand), ' (anførselstegn), ( ) (parenteser), @ og ^ (caret) til brugernavnet. Du kan kun logge på, hvis du benytter korrekte bogstavtegn. (Der skelnes mellem store/små bogstaver)
Ved brug af lokalenhedsgodkendelsens brugergodkendelsessystem på SSO-H (inkl. ved udførelse af lokalenhedsgodkendelsen med Active Directory-godkendelse + lokalenhedsgodkendelsens brugergodkendelsessystem), kan du kun bruge følgende tegn til brugernavnet og passwordet (der skelnes mellem store og små bogstaver):
Brugernavn: Aflanumeriske tegn, symboler (med undtagelse af \ / : * ? | < > [ ] ; , = + @ ") og mellemrum, og højst på 32 tegn i alt.
Password: Alfanumeriske tegn, der ikke overskrider i alt 32 tegn (ingen symboler)
2.
Indtast brugernavnet → tryk på [OK].
3.
Tryk på [Password].
4.
Indtast passwordet → tryk på [OK].
BEMÆRK!
Hvis du bruger brugerautentificeringssystemet med serverautentificering for SSO-H (herunder også udførelse af serverautentificering ved hjælp af brugerautentificeringssystemet Serverautentificering + Lokalenhedsautentificering), skal du vælge login-modtageren på dropdown-listen. For informationer om at vælge login-modtageren skal du se "SSO-H (Single Sign-On H)."
5.
Tryk på dropdown-listen <Login-modtager> → vælg login-modtageren.
BEMÆRK!
Hvis Godkendelse af lokalenhed er indstillet som brugergodkendelsessystem, vises kun [Denne enhed] i dropdown-listen <Login-modtager>.
Navnene på domænerne eller navnene på serveren for den LDAP-server, der muliggør brugergodkendelse, vises på dropdown-listen <Login-modtager>.
Uanset de elementer, der vises på dropdown-listen <Login-modtager>, vises det domæne, som maskinen tilhører, øverst på listen, og [Denne enhed] vises nederst på listen.
Hvis syv eller flere elementer vises på dropdown-listen <Login-modtager>, vises [Alfabetisk], og på dropdown-listen <Login-modtager>.
Hvis du trykker på [Alfabetisk], vises elementerne på dropdown-listen <Login-modtager> i omvendt alfabetisk rækkefølge, og knappen ændres til [Alfabetisk].
Hvis du trykker på [Alfabetisk], vises elementerne på dropdown-listen <Login-modtager> i omvendt alfabetisk rækkefølge, og knappen ændres til [Alfabetisk].
Tryk på for at rulle ned gennem listen.
Tryk på for at rulle op gennem listen.
6.
Tryk på [Log på].
Du kan også trykke på (Log ind/ud) for at logge ind.
Hvis det brugernavn eller password, du har indtastet, er ukorrekt, får du vist en meddelelse, der beder dig om at bekræfte dit brugernavn og password. Gentag fremgangsmåden fra punkt 1.
7.
Når du er færdig med at bruge maskinen, skal du trykke på [Log ud] nederst til højre på skærmen.
Du kan også trykke på (Log ind/ud) for at logge ud.
Skærmbilledet til indtastning af brugernavn og password vises.
BEMÆRK!
Hvis du igen skal benytte maskinen, skal du indtaste brugernavn og password.
Hvis du ikke logger ud, når du er færdig med at bruge maskinen, vil efterfølgende kopier blive tilført totalen for den bruger, du loggede ind som.
Selvom du glemmer at logge ud, når du er færdig med at bruge maskinen, vil skærmbilledet til indtastning af brugernavn og password automatisk blive vist, når den angivne tid udløber. (Se "Tid for automatisk nulstilling.")

BEMÆRK!
SSO-H er brugt som eksempel til at forklare denne procedure. Hvis du imidlertid bruger en anden login-service, kan login-fremgangsmåden være forskellig.
For instruktioner om at vælge og indstille en login-service skal du se "Login Service Selection."
Du kan også finde anvisninger om registrering af brugerdata til brugergodkendelsessystemet med godkendelse af lokalenhed af SSO-H i"Registering User Data."
Kontakt din netværksadministrator, hvis du vil have oplysninger om brugernavn til brugergodkendelsessystemet med servergodkendelse af SSO (herunder også udførelse af servergodkendelse ved hjælp af brugergodkendelselsessystemet 'Servergodkendelse + Lokalenhedsgodkendelse').
52SK-017