Angivelse af den personlige mappe som modtager

Der kan angives en personlig mappe for hver godkendt bruger. Du kan angive din personlige mappe som modtager.
VIGTIGT
Den personlige mappe er aktiveret, hvis du administrerer brugere med en login-service som SSO-H.
BEMÆRK!
Oplysninger om at angive en personlig mappe findes i "Angivelse af personlig mappe."

1.
Tryk på → [Scan og send] → [Personlig mappe].

VIGTIGT
Hvis du benytter en login-service, er det nødvendigt at logge på maskinen ved hjælp af fremgangsmåden for login-servicen. For brug af SSO-H til loginservice, se "Login-service."
BEMÆRK!
Vises skærmbilledet til registrering af en personlig mappe efter tryk på [Personlig mappe], skal du angive hvert enkelt emne på skærmen. For flere informationer om indstilling af hvert emne, se "Angivelse af en filserver med tastaturet."
For at verificere/ændre stien til den personlige mappe eller godkendelsesoplysningerne skal du trykke på øverst til højre i skærmbilledet → [Registrér/redigér informationer for hver bruger] → [Personlig mappe].
Administratoren kan begrænse destinationen for filoverførsel til den personlige mappe for den almindelige bruger. (Se "Sådan begrænse destinationen for filtransmission.")
52SK-12J