Flow i betjeningen med Scan og Gem

Denne sektion beskriver den grundlæggende betjening med Scan og gem for hver type af lagringsplacering.
BEMÆRK!
Før du benytter denne funktion, er det nyttigt at læse følgende afsnit:
Hovedafbryder og energisparetast (Se "Hovedafbryder og energisparetast.")
Indtastning af tegn på touchpanelet (Se "Indtastning af tegn i touchpanelet.")
Regelmæssig vedligeholdelse (Se "Maintenance.")
Hvis du bruger en login-service, så log ind og log ud af servicen før og efter brug af maskinen.
Hvis du bruger Administration af Afdelings-ID med Copy Card Reader-F, se
"Copy Card Reader-F."
Hvis du bruger Administration af afdelings-ID, kan du se "Indtastning af afdelings-ID og PIN-kode."
Hvis du udfører brugergodkendelse med SSO-H-logintjenesten, se "Login-service."
52SK-154