Justering af billedets skarphed

Du kan justere skarpheden, når du scanner tekst eller linjer, til en større kontrast. Du kan også formindske skarpheden for halvtonebilleder som printede fotos mv., så du scanner et blødere billede.
Lav
Hvis du scanner en original med gråtoner, som f.eks. et trykt billede, kan der opstå en moiré-effekt (billedforvrængning). I så fald kan du mindske denne moiré-effekt (skærmforvrængning) ved at bruge [Lav] som indstillingen.
Lav er valgt
Lav er ikke valgt
Høj
Denne indstilling forstærker kanterne på originalbilleder, så svag eller fin tekst gengives med en skarpere kontrast. Det er specielt effektivt ved scanning af blåkopier eller originaler med svag blyantskrift.
Høj er valgt
Høj er ikke valgt
Som eksempel forklares fremgangsmåden for valg af mailboks til lagringsplacering i denne sektion.
1.
Tryk på → [Scan og gem] → [Mailboks].
2.
Vælg den ønskede mailboks → tryk på [Scan].
3.
Tryk på [Skarphed] → [Tilvalg].
4.
Justér skarpheden.
Hvis lagerplaceringen er mailboksen:
Hvis lagerplaceringen er hukommelsesmediet:
Hvis lagerplaceringen er mailboksen:
Tryk på [Lav] eller [Høj] for at justere skarpheden på tekst og foto/billedområder.
For at scanne tekst eller streger tydeligt bør du vælge [Høj] for <Tekst>. For at scanne originaler med trykte fotos eller andre gråtoner skal indstillingen hælde mod [Lav] for <Foto/Billede>.
Hvis lagerplaceringen er hukommelsesmediet:
Tryk på [Lav] eller [Høj] for at justere skarpheden.
For at scanne tekst eller streger mere skarpt bør du vælge [Høj]. For at kopiere originaler med trykte fotos eller andre gråtoner, skal indstillingen hælde mod [Lav].
5.
Tryk på [Luk] → [OK].

VIGTIGT
Hvis du bruger hukommelsesmediet, er indstillingen for [Skarphed] ugyldig, når alle betingelser herunder er opfyldt.
Favetilstanden er Sort/hvid
Originaltypen er indstillet til Tekst
Opløsningen er indstillet til 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi eller 200 x 100 dpi.
For at aktivere [Skarphed] skal du ændre indstillingerne.
52SK-16C