Angivelse/Registrering af scanningsformater

Du kan manuelt angive scanningsformatet ved scanning af originaler, der ikke kan detekteres med [Auto]. Du kan også registrere det angivne scanningsformat.

Angivelse af et scanningsformat

1.
Tryk på → [Scan og gem] → [Hukommelsesmedie].
2.
Vælg det ønskede hukommelsesmedie → vælg modtagermappen → tryk på [Scan].
3.
Tryk på [Scanneformat] → vælg et scanningsformat.
Sådan angives et forudindstillet scanningsformat:
Sådan vælges et ikke-standard scanningformat:
Angivelse af et scanningsformatet med indtastning af talværdier:
Valg af et registreret scanningsformat:
Sådan angives et forudindstillet scanningsformat:
Vælg det scanningsformat, du vil angive blandt de forudindstillede scanningsformater.
Sådan vælges et ikke-standard scanningformat:
Tryk på [Frit format].
Angivelse af et scanningsformatet med indtastning af talværdier:
Tryk på [Brugerdef.].
Tryk på [X] eller [Y] → indtast scanningsformatet i mm.
Glasplade
Valg af et registreret scanningsformat:
Tryk på [Brugerdef.] → vælg [Registreret format 1] eller [Registreret format 2].
4.
Tryk på [OK].

Registrering af et scanningsformat

1.
Tryk på → [Scan og gem] → [Hukommelsesmedie].
2.
Vælg det ønskede hukommelsesmedie → vælg modtagermappen → tryk på [Scan].
3.
Tryk på [Brugerdef.] → [Scanneformat].
4.
Tryk på [Registrér format] → vælg [Registreret format 1] eller [Registreret format 2].
5.
Tryk på [X] eller [Y] → indtast scanningsformatet i mm.
6.
Tryk på [OK] → [Annullér indstill.] → [OK].

VIGTIGT
Ved scanning af følgende originaltyper kan du ikke anvende [Auto]. Vælg det ønskede scanningsformat.
Originaler ud over standardformater
Meget gennemsigtige originaler, f.eks. transparenter
Originaler med en meget mørk baggrund
Originaler mindre end A5 eller A5R
Placer din original på glaspladen, når [Brugerdef.] er valgt til scanningsformat.
52SK-15J