Skema med mulige indstillinger for administrator (touchpanel)

Hvis administratoren er specificeret, kan du begrænse betjeningen fra almindelige brugere og tillade, at administratoren udfører indstillingerne for hver funktion i Indstillinger/Registrering. De tilgængelige indstillinger til betjening varierer afhængigt af administratortypen. Dette afsnit beskriver de indstillinger i Indstillinger/Registrering, som hver type af administratorer kan betjene.

Præferencer

Er administratoren angivet, kan følgende indstillinger i [Præferencer] kun angives af administratoren.
: Kun administratoren kan ændre indstillingerne.
-: Afhængigt af administratortypen ved brug af SSO-H, kan indstillinger ikke ændres.
Indstillinger/Registrering
System Manager/Systemadministrator (Administrator)
Netværksadministrator (NetworkAdmin)
Enhedsadministrator (DeviceAdmin)
[Papirindstillinger]
[Administrationsindstillinger for papirtype]
-
[Visningsindstillinger]
[Standardskærm ved start/gendannelse]
-
-
[Vis faxfunktion]
-
-
[Visningsindstillinger for lagringsplacering]
-
-
[Visning af ID/brugernavn Til/Fra]
-
-
[Vis fejlmeddelelsen Resterende toner]
-
[Redigér navn på hulleværktøj]
-
[Timer-/energiindstillinger]
[Indstillinger for dato og tid]
-
-
[Tidsformat]
-
-
[Hurtig start-indstillinger for hovedstrøm]
-
-
[Begræns tid for automatisk nulstilling]
-
-
[Automatisk lukningstid]
-
-
[Ugentlig timer for automatisk lukning]
-
-
[Netværk]
[Bekr. ændr. af indst. for netværksforbind.]
-
[TCP/IP-indstillinger]
-
[NetWare-indstillinger]
-
[AppleTalk-indstillinger]
-
[SMB-serverindstillinger]
-
[SNMP-indstillinger]
-
[Indstilling for dedikeret port]
-
[Brug spool-funktion]
-
[Ventetid for opkobling ved opstart]
-
[Indstillinger for Ethernet-driver]
-
[Indstillinger for IEEE 802.1X]
-
[Firewall-indstillinger]
-
[IPv4-adressefilter]
-
[IPv6-adressefilter]
-
[MAC-adressefilter]
-
[IP-adresse bloklog]
-
[Eksternt interface]
[USB-indstillinger]
-
-
[Indstillinger for udvidelseskort]

Justering/Vedligeholdelse

Er administratoren angivet, kan følgende indstillinger i [Justering/Vedligeholdelse] kun angives af administratoren.
: Kun administratoren kan ændre indstillingerne.
-: Afhængigt af administratortypen ved brug af SSO-H, kan indstillinger ikke ændres.
Indstillinger/Registrering
Systemadministrator (Administrator)
Netværksadministrator (NetworkAdmin)
Enhedsadministrator (DeviceAdmin)
[Justér billedkvalitet]
[Automatisk justering af forløb]
[Registrér papir, der skal justeres]
[Vælg papir, der skal justeres]
[Vælg metode]
[Antal ark, der bruges til testside]
[Justeringsniveau]
[Autojustering af indstillinger for gråtoner]
[Registrér Korrigeringsmønster]
[Ditheringsindstillinger]
[Farvebalance]
[Korrigér farvestik]
[Korrigér hvidbalance]
[Status til lokaler med lav temperatur]
[Korrigér ujævn glans]
[Justér tromletemperatur]
[Særlig opløsningsforbedring]
[Justering af farveforløb under print]
[Justér bevægelse]
[Farve-/S/H-prioritet til print af første side]
[Vedligeholdelse]
[Genopfrisk fikseringsdrivrem]
[Auto-niv. f. genopfrisk. af fikseringsdrivrem]

Funktionsindstillinger

Er administratoren angivet, kan følgende indstillinger i [Funktionsindstillinger] kun angives af administratoren.
: Kun administratoren kan ændre indstillingerne.
-: Afhængigt af administratortypen ved brug af SSO-H, kan indstillinger ikke ændres.
Indstillinger/Registrering
Systemadministrator (Administrator)
Netværksadministrator (NetworkAdmin)
Enhedsadministrator (DeviceAdmin)
[Fælles]
[Indstillinger for papirlevering]
[Normal/omvndtoutput-rækkefølge m ekst.Fin]
[Lev. m. forsiden op/forsiden ned m Ekst.Fin.]
[Billedorient.ved levering med Ekst.Fin.]
[Printindstillinger]
[Indstillinger for nummerering af kopisæt]
[Scanningsindstillinger]
[Auto-online]
[Auto-offline]
[Generér fil]
[Indstillinger for rettighedsserver]
[Indstil godkendelsesmetode]
[Kopi]
[Vælg farveindstillinger til kopi]
[Printer]
[Begræns printerjob]
[PDL-valg (Plug & Play)]
[Send]
[Alm. Indstillinger]
[Afsenderapport]
[Rapport med afsendt billede]
[Rapport med afsendt farvebillede]
[Bekræft TLS-certifikat for afs. med WebDAV]
[Begræns ny modtager]
[Tilføj altid enhedssignatur til Send]
[Begræns e-mail til Send til mig selv]
[Begræns filafsendelse til personlig mappe]
[Specifikationsmetode til personlig mappe]
[Begræns genafsendelse fra log]
[E-mail-/I-faxindstillinger]
[Kommunikationsindstillinger]
[Bekræft TLS-certifikat for SMTP-afsendelse]
[Bekræft TLS-certifikat for POP-afsendelse]
[Største datamængde til afs.]
[Standardemne]
[Angiv godkendt brugermodtager til svar]
[Indstil godkendt brugermodtager som sender]
[Tillad ikke-registr. brugere at sende e-mail]
[Fuldstatusafsend. Timeout]
[Print MDN/DSN ved modtagelse]
[Brug Send via server]
[Tillad ikke MDN via server]
[Begræns domæne for sendemodtager]
[Autofuldfør ved indtastning af e-mail-adr.]
[Faxindstillinger]
[Brug godk. brugernavn som afsendernavn]
[Faxsenderapport]
[Rapport med afsendt billede]
[Bekræft indtastet faxnummer]
[Bekræft inden afs., når faxmodt. er inkl.]
[Begræns rundsending, når faxmodt. er inkl.]
[Indstil. for fjernafs. med fax]
[Modtag/videresend]
[Alm. Indstillinger]
[Hasteog printmodtagejob]
[Håndtering af fejl ved videresendte filer]
[Videresendelsesvalg]
[Vælg Fax/I-fax indbakke]
[PIN til boks til hukommelsesmodtagelse]
[Brug I-faxhukommelseslås]
[Starttid for hukommelseslås]
[Sluttid for hukommelseslås]
[Timeout for modt. af delte data]
[Send altid meddelelse ved modtagefejl]
[Gem/tilgå filer]
[Alm. Indstillinger]
[Begræns boks-PIN til 7 cifre/Begræns adg.]
[Indstillinger for mailboks]
[Indstillinger for alle mailbokse]
[Indstillinger for bokssikkerhed]
[Indstillinger for hukommelsesmedier]
[Sikkert print]
[Enkle godkendelsesindstillinger]
[Tillad kun krypterede printjob]
[Hold]
[Tid før Hold-job slettes automatisk]

Modtagerindstillinger

Er administratoren angivet, kan følgende indstillinger i [Angiv modtager] kun angives af administratoren.
: Kun administratoren kan ændre indstillingerne.
-: Afhængigt af administratortypen ved brug af SSO-H, kan indstillinger ikke ændres.
Indstillinger/Registrering
System Manager/Systemadministrator (Administrator)
Netværksadministrator (NetworkAdmin)
Enhedsadministrator (DeviceAdmin)
[PIN til adressebog]
-
-
[Administrér adressebogens adgangsnumre]
-
-
[Inkludér password ved eksport af adressebog]
-
-
[Registrér LDAP-server]
[Auto-søgning med LDAP-server]
[Skift standard-LDAP-søgebetingelser]
[Registrér/redigér LDAP-søgebetingelser]
[Hent fjernadressebogen]
[Gør fjernadressebogen åben]

Administrationsindstillinger

Er administratoren angivet, kan følgende indstillinger i [Administrationsindstillinger] kun angives af administratoren.
: Kun administratoren kan ændre indstillingerne.
-: Afhængigt af administratortypen ved brug af SSO-H, kan indstillinger ikke ændres.
Indstillinger/Registrering
Systemadministrator (Administrator)
Netværksadministrator (NetworkAdmin)
Enhedsadministrator (DeviceAdmin)
[Brugeradministration]
[Indstillinger for informationer til systemadm.]
[Administration af Afdelings-ID]
[Enhedsadministration]
[Informationer om enhedsindstillinger]
[Indst. for Distribution af Enhedsinformation]
[Begrænset funktionsstatus]
[Indstillinger for certifikat]
[Vis jobstatus før godkendelse]
[Vis Joblog]
[Gem auditlog]
[Gem log for tastbetjening]
[Forbyd brug af svag kryptering]
[Formatkrypteringsmetode til FIPS 140-2]
[Licens/andet]
[Registrér licens]
[MEAP-indstillinger]
[Remote UI]
[Slet indhold på meddelelseskort]
[Indstillinger for fjernbetjening]
[Anvend ACCESS MANAGEMENT SYSTEM]*
[Registrér/Opdatér software]
[Dataadministration]
[Sletning af alt på harddisken]
[Initialisér alle data/indstillinger]
[TPM-indstillinger]
*
Indikerer element, der kun vises, når et ACCESS MANAGEMENT SYSTEM er aktiveret. For informationer om tilbehør, der kræves for at anvende et ACCESS MANAGEMENT SYSTEM, se "Nødvendigt tilbehør til hver funktion."

VIGTIGT
For informationer om administratortyper skal du se "Indstillinger for administrator."
52SK-25S