Indstilling af automatisk levering

Du kan også vælge automatisk at levere enhedsinformation på et angivet tidspunkt. Du kan også vælge, hvilken information der skal leveres.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Administrationsindstillinger] → [Enhedsadministration] → [Indst. for Distribution af Enhedsinformation].
3.
Tryk på [Indstil Auto-distribution] for <Overfører indstillinger> → vælg [Daglig] eller [Vælg dage].
BEMÆRK!
Ønsker du ikke automatisk levering, skal du vælge [Fra] → tryk på [OK] → [OK].
Hvis du vælger [Daglig]:
Hvis du vælger [Vælg dage]:
Hvis du vælger [Daglig]:
Tryk på [Daglig].
Vælg et tal ([1] til [5]).
Indtast starttidspunktet med - (taltaster) → tryk på [Næste].
Du kan gemme op til fem forskellige starttidspunkter.
Tiden vises med 24-timers visning Indtast tiden med fire cifre, inkl. nuller.
Eksempler:
7:05 om morgenen
→0705
23:18
→2318
Hvis du laver en fejl, når du indtaster tidspunktet, så indtast et andet firecifret tal.
Hvis du vælger [Vælg dage]:
Tryk på [Vælg dage].
Vælg en ugedag ([Søn] til [Lør]) → vælg et tal ([1] til [5]).
Indtast starttidspunktet med - (taltaster) → tryk på [Næste].
Du kan gemme op til fem forskellige starttidspunkter for hver dag i ugen.
Tiden vises med 24-timers visning Indtast tiden med fire cifre, inkl. nuller.
Eksempler:
7:05 om morgenen
→0705
23:18
→2318
Hvis du laver en fejl, når du indtaster tidspunktet, så indtast et andet firecifret tal.
4.
Vælg de enhedsinformationer, der skal distribueres → tryk på [Næste].
Tryk på [Til] for et element for at levere disse data.
Hvis du trykker på [Til] for <Værdi for Indstillinger/Reg.>, skal du vælge <Netværksindstillinger>. Du kan trykke på [Inkludér] → [OK] for at levere netværksindstillingerne.
5.
Vælg modtageren → tryk på [OK] → [OK].

VIGTIGT
Ved levering af enhedsinformation vil følgende maskiner ikke opdatere deres information.
Maskiner i færd med at behandle et sendejob
Maskiner der er i gang med at importere eller eksportere data via Remote UI
Klientmaskinen, der modtager enhedsinformationer fra en anden hostmaskine, vil ikke opdatere adressebogen.
Klientmaskinen, der udfører et printjob, vil ikke opdatere printerindstillingerne.
Maskiner, der ikke kunne modtage enheds information på grund af strømsvigt eller netværksfejl, vil ikke modtage opdatere information før den første automatiske opdatering, når den første maskine er oppe igen.
BEMÆRK!
Enhedsinformation vil ikke blive leveret, hvis maskinen er gået i gang med nedlukningsprocessen, heller ikke hvis der er indstillet automatisk leveringstid.
52SK-258