Indstilling af modtagermaskinen

BEMÆRK!
Ønsker du at retablere enhedsinformationerne til det, de var inden opdateringen, er der kun tilgængelige data fra den allereseneste opdatering, som kan retableres.
Under modtagelse og opdatering af enhedsinformation, vil skærmbilledet, der indikerer, at indstillingerne bliver opdateret, blive vist. Betjening af denne maskine kan ikke foretages før opdateringen er afsluttet.

Begrænsning af modtagelse af enhedsinformationer

Du kan indstille, om du vil modtage leverede enhedsinformationer fra andre maskinmodeller, der har statussen Indstillinger for levering af enhedsinformation.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Administrationsindstillinger] → [Enhedsadministration] → [Indst. for Distribution af Enhedsinformation].
3.
Tryk på [Begræns modt. af enhedsinfo.] for <Indst. for modtagelse> → [Til] → [OK].
Hvis du ikke vil begrænse modtagelse af enhedsinformationerne, skal du trykke på [Fra].
4.
Tryk på [OK].

Genskabelse af enhedsinformationer

Du kan gendanne enhedsinformationen til det den var før opdateringen. Dette er nyttigt, hvis du ved et uheld er kommet til at opdatere enhedsinformation.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Administrationsindstillinger] → [Enhedsadministration] → [Indst. for Distribution af Enhedsinformation].
3.
Tryk på [Gendan data] for <Indst. for modtagelse>.
4.
Vælg de informationer, du vil gendanne → tryk på [Start].
VIGTIGT
Gendanner du ikke data for [Værdi for Indst./Reg.] og [Adressebog] samtidigt, bliver indstillingerne i [URL-sndindstill.] for [Vælg Fax/I-fax indbakke] og [Indstillinger for mailboks] måske slettet.
5.
Tryk på [Ja].
6.
Tryk på [OK] → [OK].

Begrænsning af den informationstype der opdateres

Du kan angive om maskinen modtager og opdaterer de leverede enhedsinformationer.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Administrationsindstillinger] → [Enhedsadministration] → [Indst. for Distribution af Enhedsinformation].
3.
Tryk på [Begræns modt. for hver funktion] for <Indst. for modtagelse> → angiv hver indstilling → tryk på [OK].
Tryk på [Til] for et element, så maskinen ikke modtager og opdaterer disse enhedsinformationer.
BEMÆRK!
Inden du slår <Værdi for Indst./Reg.>, <Afd.-ID>, eller <Adressebog> 'Fra', skal du indstille en standardnøgle i [Præferencer] (Indstillinger/Registrering). (Se "Settings for Utilizing TLS.")
4.
Tryk på [OK].

Indstilling af opdateringsomfang af leverede papirinformationer

Du kan indstille, at alle de modtagne papirinformationer eller kun de grundlæggende informationer for hver papirtype skal registreres.
Grundlæggende informationer om papir omfatter <Navn>, <Vægt>, <Finish>, <Type>, <Farve> og <Justér krybningskorr.>.
VIGTIGT
Hvis de modtagne informationer for en papirtype omfatter en værdi uden for indstillingsområdet, registreres papirtypen muligvis ikke.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Administrationsindstillinger] → [Administrationsindstillinger] → [Indst. for Distribution af Enhedsinformation].
3.
Tryk på [Indstil papirinformationer] for <Indst. for modtagelse>
4.
Vælg [Alle] eller [Kun basis] → tryk på [OK].
[Alle]:
Registrerer alle de modtagne papirinformationer.
[Kun basis]:
Registrerer kun de grundlæggende informationer for hver papirtype.
5.
Tryk på [OK].
52SK-25A