Begrænsning af funktioner

Hvis der ofte opstår et problem ved brug af finisher-funktionerne, såsom sætsort. med forskydning og hæftning, kan du midlertidigt begrænse brugen af disse finisher-funktioner ved at slå Begrænset funktionsstatus 'Til'.
Når skærmbilledet Servicetilkald bliver vist og indikerer en fejlbehæftet finishing-status, og du midlertidigt indstiller Begrænset funktionalitet til at slette Servicetilkald-meddelelsen, kan du deaktivere Begrænset funktionalitet ved at slå denne indstilling 'Fra' på skærmbilledet Indstillinger/Registrering. Så snart Begræns funktionsstatus er blevet slået fra, vil skærmbilledet med meddelelsen om servicetilkald igen blive vist, medmindre årsagen til fejlen er blevet udbedret. (Se "Service Call Message.")
For informationer om tilbehør der kræves for at anvende denne funktion, kan du se "Nødvendigt tilbehør til hver funktion."
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Administrationsindstillinger] → [Enhedsadministration] → [Begrænset funktionsstatus].
3.
Indstiller statussen Begrænset funktionalitet.
Hvis Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO er monteret:
Hvis Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC er monteret:
Hvis Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO er monteret:
Vælg den funktion, du vil begrænse.
Vælg [Til] → tryk på [OK].
Tryk på [Fra] for ikke at benytte Begrænset funktionsstatus.
Hvis Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC er monteret:
Vælg [Til] → tryk på [OK].
Tryk på [Fra] for ikke at benytte Begrænset funktionsstatus.
BEMÆRK!
Denne status aktiveres først, når du har genstartet maskinen. For instruktioner om at genstarte maskinen (slukke for hovedafbryderen og derefter tænde) kan du se "Hovedafbryder og energisparetast."
Hvis DFD ADAPTER-A er monteret på maskinen, kan du ikke vælge [Finisher-bakke A/B], [Finishers ryghæftningsenhed], [Foldeenhed] og [Finishers hulleenhed].
52SK-25F