Brug af USB-porten

Du kan udføre indstillinger relateret til USB-porten.

Brug af maskinen som en USB-enhed

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Præferencer] → [Eksternt interface] → [USB-indstillinger].
3.
Tryk på [Brug som USB-enhed] → [Til] → [OK].
Tryk på [Fra] for ikke at bruge USB-enheden.

Brug MEAP-driveren til tilslutning af USB-inputenheder

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Præferencer] → [Eksternt interface] → [USB-indstillinger].
3.
Tryk på [Brug MEAP-driver til USB-inputenhed] → [Til] → [OK].
Tryk på [Fra] for ikke at bruge MEAP-driveren til USB-inputenhed.
VIGTIGT
Afhængigt af den type MEAP-applikation, der anvender en enhed, som f.eks. et tastatur eller en kortlæser, skal du muligvis sætte denne indstilling til 'Til'. For at kontrollere, om du skal sætte denne indstilling til 'Til', skal du se vejledningen til den MEAP-applikation, du bruger, eller kontakte Canon Danmark.

Brug af MEAP-driver til ekstern USB-enhed

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Præferencer] → [Eksternt interface] → [USB-indstillinger].
3.
Tryk på [Brug MEAP-driver til USB-lagringsenhed] → [Til] → [OK].
Tryk på [Fra] for ikke at bruge MEAP-driveren til ekstern USB-enhed.
VIGTIGT
Afhængigt af den type MEAP-applikation, der anvender en ekstern USB-hukommelsesenhed, skal du muligvis indstille denne indstilling til 'Til'. For at kontrollere, om du skal sætte denne indstilling til 'Til', skal du se vejledningen til den MEAP-applikation, du bruger, eller kontakte Canon Danmark.

BEMÆRK!
Denne status aktiveres først, når du har genstartet maskinen. For instruktioner om at genstarte maskinen (slukke for hovedafbryderen og derefter tænde) kan du se "Hovedafbryder og energisparetast."
52SK-254