Angivelse af indstillinger for alle mailbokse

Du kan angive indstillinger for tiden, indtil filerne i alle mailboksene bliver slettet automatisk, samt om de skal printes efter lagring med printerdriveren.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Gem/tilgå filer] → [Indstillinger for mailboks].
3.
Tryk på [Indstillinger for alle mailbokse] → angiv hver indstilling → tryk på [OK].
<Tid før automatisk filsletning>:
Tryk på eller for at angive det tidsrum, der skal gå, inden filerne automatisk slettes.
<Print under lagring med printerdriveren>:
Du kan vælge, om du vil printe en fil, når den bliver sendt fra en computer og lagret i en mailboks. Hvis du vil printe en fil, når den er gemt i en mailboks, skal du vælge [Til].

VIGTIGT
Uanset indstillingerne for PIN-koder for de individuelle mailbokse, får indstillingerne, der er angivet i [Indstillinger for alle mailbokse], prioritet. Det gælder også, hvis indstillingerne for [Tid til automatisk sletning af dokument] og [Print under lagring med printerdriveren] i [Vælg/Registrér mailbokse] er angivet for individuelle mailbokse. Men hvis indstillinger for individuelle mailbokse ændres efter specifikation af indstillinger i [Indstillinger for alle mailbokse], har indstillingerne for hver individuel mailboks prioritet. (Se "Indstillinger for mailboks.")
52SK-24U