Indstillinger for mailboks

Du kan indstille og registrere et navn og en PIN-kode for en mailboks, og angive den tid, der skal gå, før filerne i mailboksen automatisk bliver slettet.
Du kan også initialisere det registrerede navn, PIN-koden og tidsindstillingerne.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Gem/tilgå filer] → [Indstillinger for mailboks].
3.
Tryk på [Vælg/Registrér mailbokse] → tryk nummeret på den mailboks, du vil registrere indstillinger for.
Hvis du vil initialisere indstillingerne, skal du trykke på det mailboksnummer, du vil initialisere.
Hvis du indtaster mailboksnummeret med - (taltaster), skal du indtaste et tocifret tal → tryk på [OK].
4.
Angiv hver indstilling → tryk på [OK].
[Registrér boksnavn]:
Tryk på [Registrér boksnavn] → indtast et navn → tryk på [OK].
[PIN]:
Tryk på [PIN] → indtast op til syv cifre til PIN-koden til mailboksen - (taltaster). Tryk på [Bekræft] → indtast PIN-koden igen for bekræftelse → tryk på [OK]. Du behøver ikke indtaste en PIN-kode. Du kan ikke lagre en PIN-kode med kun nuller, som <0000000>.
<Tid til automatisk sletning af dokument>:
Tryk på [-] eller [+] for at indstille tiden for automatisk sletning.
[URL-sndindstill.]:
Hvis du indstiller maskinen til at sende et link via e-mail til den mailboks, hvor filen er gemt, kan du kontrollere eller behandle filen i mailboksen ved hjælp af Remote UI. For at sende et link til en mailboks via e-mail, skal du trykke på [URL-sndindstill.] → angiv modtageren → tryk på [OK].
<Print under lagring med printerdriveren>:
Du kan vælge, om du vil printe en fil, når den bliver sendt fra en computer og lagret i en mailboks. Tryk på [Til] for at printe.
[Initialisér]:
For at initialisere indstillingerne skal du vælge den mailboks, som du vil initialisere → tryk på [Initialisér] → [Ja].
VIGTIGT
Da der ikke er nogen måde at kontrollere en registreret PIN-kode på, skal du sørge for notere den PIN-kode, du indtaster, og opbevare den på et sikkert sted.
Hvis disse indstillinger tidligere er blevet specificeret for individuelle mailbokse, kan du specificere [Tid til automatisk sletning af dokument] og [Print under lagring med printerdriveren] for [Indstillinger for alle mailbokse] i [Funktionsindstillinger] (Indstillinger/Registrering), uanset PIN-kodeindstillingerne for hver enkelt mailboks. Men hvis du opdaterer indstillingerne for hver mailboks separat efter brug af [Indstillinger for alle mailbokse], har de opdaterede indstillinger præference over indstillingerne foretaget med [Indstillinger for alle mailbokse]. (Se "Angivelse af indstillinger for alle mailbokse.")
5.
Tryk på [OK].

BEMÆRK!
Du kan registrere op til 100 mailbokse.
Mailboksene har numre fra 00 til 99.
Valg af navn til en mailboks er valgfrit.
Du kan ikke initialisere en mailboks, så længe der er filer i den.
Indstilling af en PIN-kode til en mailboks er valgfrit.
52SK-0F5