Kontrol af enhedssignatur/brugersignatur-certifikat

VIGTIGT
Du kan ikke trykke på [Bekræft enhedssignaturcertifikat], hvis certifikatet og nøgleparret til tilføjelse af enhedssignaturen ikke er genereret. For flere informationer om certifikatet og nøgleparret til tilføjelse af en enhedssignatur kan du se "Angivelse/bekræftelse af et nøglepar og enhedscertifikat."
Du kan ikke trykke på [Bekræft brugersignaturcertifikat], hvis certifikatet og nøglen til tilføjelse af brugersignaturen ikke er installeret. For flere informationer om at installere et brugercertifikat skal du se "Installing a Certificate File."

Bekræftelse af enhedssignaturcertifikat

Denne sektion beskriver, hvordan en almindelig bruger kan kontrollere det nødvendige certifikat for afsendelse af PDF- eller XPS-filer med en enhedssignatur.
Du kan kun kontrollere enhedscertifikatet med følgende fremgangsmåde. For flere informationer om, hvordan administratoren kan bekræfte nøgleparret og enhedscertifikatets informationer, kan du se "Angivelse/bekræftelse af et nøglepar og enhedscertifikat."
Følgende fremgangsmåde kan angives, når funktionen Enhedssignatur PDF/XPS er tilgængelig til brug. For informationer om tilbehør, der kræves for at anvende funktionen Enhedssignatur PDF/XPS, kan du se "Nødvendigt tilbehør til hver funktion."
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Administrationsindstillinger] → [Enhedsadministration] → [Bekræft enhedssignaturcertifikat].
For at kontrollere et certifikat skal du trykke på [Verficér cert.].
3.
Tryk på [OK].

Kontrol af et brugersignaturcertifikat

Denne sektion beskriver, hvordan en almindelig bruger kan kontrollere det nødvendige certifikat for afsendelse af PDF- eller XPS-filer med en brugersignatur.
Du kan kun kontrollere brugercertifikatet for den almindelige bruger, der er logget ind, med følgende fremgangsmåde. For informationer om hvordan administratoren kan kontrollere nøgleparret og brugercertifikatet for alle generelle brugere, skal du se "Bekræftelse af et nøglepar og brugercertifikat."
Følgende fremgangsmåde kan angives, når funktionen Brugersignatur PDF/XPS er tilgængelig til brug. For informationer om tilbehør, der kræves for at anvende funktionen PDF/XPS med brugersignatur, se "Nødvendigt tilbehør til hver funktion."
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Administrationsindstillinger] → [Enhedsadministration] → [Bekræft brugersignaturcertifikat].
For at kontrollere et certifikat skal du trykke på [Verficér cert.].
3.
Tryk på [OK].
52SK-24F