Grad af høj komprimering/begrænset farvebilledkvalitet

Hvis du vælger PDF (Kompakt/Farve) som filformatet i "Scan og send" eller "Scan og gem", kan du angive niveauet for billedkvaliteten i dokumentet.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Fælles] → [Generér fil].
3.
Tryk på [Niveau f Billedkvalitet f Begr.Farve/Kompakt].
4.
Vælg billedkvalitetsniveauet → tryk på [OK].
Detaljer for hver enkelt valgmulighed bliver vist nedenfor.
[Datastør. prioritering]:
Datastørrelsen er lille, men billedkvaliteten er lav.
[Normal]:
Datastørrelsen og billedkvaliteten er mellem disse [Datastør. prioritering] og [Kvalitetsprioritering].
[Kvalitetsprioritering]:
Datastørrelsen er stor, men billedkvaliteten er høj.

VIGTIGT
Denne indstilling er deaktiveret ved lagring i mailboksen og afsendelse til fax/I-faxadresser.
52SK-09J