OOXML-indstillinger

Du kan vælge farvegrafik og baggrundsbilleder, når du opretter filer i formatet Office Open XML.
BEMÆRK!
Denne indstilling er deaktiveret ved afsendelse af fax eller I-fax.

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Fælles] → [Generér fil].
3.
Tryk på [OOXML-indstillinger].
4.
Angiv hver indstilling → tryk på [OK].
Indstillinger:
<Niveau for baggrundsbillede>:
[Kvalitetsprioritering]:
Datastørrelsen er stor, og baggrundens billedkvalitet er også høj.
[Standard]:
Datastørrelsen og baggrundsbilledkvaliteten er mellem [Datastør. prioritering] og [Kvalitetsprioritering].
[Datastør. prioritering]:
Datastørrelsen er lille, og baggrundens billedkvalitet er lav.
<Niveau for godkend. af farvebillede>:
[Høj]:
Vælger det højeste niveau for genkendelse. (Datamængden bliver stor).
[Standard]:
Niveauet for genkendelse og datamængden ligger mellem [Høj] og [Genkend ikke].
[Genkend ikke]:
Angiver et standardniveau for genkendelse. (Datamængden bliver lille).
<Genk af farvebilleders stregbred.>:
[Til]:
Genkender farvebilleders stregbredde.
[Fra]:
Genkender ikke farvebilleders stregbredde.
52SK-09S