Indstillinger for Trace & Smooth

Du kan ændre genkendelsesniveauet for linjetegninger i originalen, når du opretter en fil med konturgrafik.
For informationer om tilbehør, der kræves for at anvende denne funktion, kan du se "Nødvendigt tilbehør til hver funktion."
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Fælles] → [Generér fil].
3.
Tryk på [Indstillinger for Trace & Smooth].
4.
Vælg [Til] for <Konturgrafik> → angiv indstillingerne for <Niveau for genkendelse af grafik>.
Detaljer for hver enkelt valgmulighed bliver vist nedenfor.
<Niveau for genkendelse af grafik>:
[Normal]:
Angiver et standardniveau for genkendelse. (Datamængden bliver lille).
[Moderat]:
Niveauet for genkendelse og datamængden ligger mellem [Normal] og [Høj].
[Høj]:
Vælger det højeste niveau for genkendelse. (Datamængden bliver stor).
BEMÆRK!
Hvis du forøger <Niveau for genkendelse af grafik>, forøges datastørrelsen også. Det anbefales, at du først prøver [Normal], og giver det ikke de ønskede resultater, kan du prøve at forøge niveauet for genkendelse til [Moderat] eller [Høj].
Du kan angive indstillingen for baggrundens billedkvalitet i <Niveau for baggrundsbillede>.
Detaljer for hver enkelt valgmulighed bliver vist nedenfor.
<Niveau for baggrundsbillede>:
[Datastør. prioritering]:
Datastørrelsen er lille, men baggrundens billedkvalitet er lav.
[Normal]:
Datastørrelsen og baggrundsbilledkvaliteten er mellem [Datastør. prioritering] og [Kvalitetsprioritering].
[Kvalitetsprioritering]:
Datastørrelsen er stor, men baggrundens billedkvalitet er også høj.
Vælg [Fra], hvis du ikke vil anvende konturgrafik.
5.
Tryk på [OK].

BEMÆRK!
Denne indstilling er deaktiveret ved afsendelse af en fax eller I-fax.
52SK-09R