Billedretning ved output med ekstern finisher

Du kan ændre outputtets billedretningen ved levering af papir fra High Capacity Stacker-H til den eksterne finisher.
Denne status kan indstilles, hvis High Capacity Stacker-H og den eksterne finisher er monteret. (Se "High Capacity Stacker-H.")
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Fælles] → [Indstillinger for papirlevering].
3.
Tryk på [Billedorient.ved levering med Ekst.Fin.].
4.
Vælg [Rotér ikke] eller [Rotér 180 grader] → tryk på [OK].
Detaljer for hver enkelt valgmulighed bliver vist nedenfor.
[Rotér ikke]:
Papir afleveres med papirets øverste kant bagest i bakken.
[Rotér 180 grader]:
Papir afleveres med papirets øverste kant forrest i bakken.
52SK-08K