Indsætning af jobseparatorark mellem printjob

Denne status gør det muligt at indsætte en tom side før den første side af hvert printjob fra en valgt papirskuffe. Dette er nyttigt, når du ønsker at adskille et printjob fra et andet, når du printer flere job.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Fælles] → [Indstillinger for papirlevering].
3.
Tryk på [Jobseparator mellem job].
4.
Tryk på [OK] → [Til].
Vælg [Fra], hvis du ikke vil indsætte et jobseparatorark mellem printjobs.
For at ændre papirkilden til jobseparatorarkene skal du trykke på [Skift] → vælg papirkilden → tryk på [OK].
52SK-088