Angivelse af det maksimale antal ark, der kan lægges i stableren

Du kan angive det maksimale antal ark, der kan lægges i stableren.
Denne status kan indstilles, hvis High Capacity Stacker-H er monteret. (Se "High Capacity Stacker-H.")
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Fælles] → [Indstillinger for papirlevering].
3.
Tryk på [Angiv antal ark, der skal lægges i stabler].
4.
Tryk på [OK] → [Til].
Vælg [Fra], hvis du ikke vil angive det maksimale antal ark, der kan lægges i stableren.
5.
Tryk på [-] eller [+] for at angive det antal ark, der skal lægges i stableren → [OK].

BEMÆRK!
Der kan angives op til 3.000 ark.
Hvis antallet af ark er indstillet næsten til grænsen for ilægning, stopper printning måske inden den angivne ilægningsgrænse nås, på grund af papirforhold, som f.eks. krøllet papir eller papirets tykkelse.
52SK-084