Aktivering af isætningsenhedens automatiske skift

Du kan indstille, om isætningsenhedens automatiske skift skal aktiveres, når Document Insertion Unit-N er monteret. (Se "Document Insertion Unit-N.")
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Fælles] → [Indstillinger for papirfremføring].
3.
Tryk på [Auto skift papirkilde Isætningsenhed].
4.
Vælg [Til].
Vælg [Fra], hvis du ikke vil aktivere automatisk skift.
52SK-081